Adviestraject

Hoe het adviestraject er uit komt te zien verschilt per situatie, daarom is in onderstaand schema weergegeven hoe het traject kan verlopen. Het betreft een vereenvoudigde weergave van de stappen die doorlopen worden.