Landschappelijke inpassing

Heeft u plannen om de oppervlakte aan bestaande (agrarische) bebouwing uit te breiden? Of heeft u recent een nieuwe boerderij in het buitengebied gekocht en wilt u weten hoe u uw erf landschappelijk kan inrichten zonder afbreuk te doen aan het omringende landschap?

Over deze dienst

Heeft u plannen om de oppervlakte aan bestaande (agrarische) bebouwing uit te breiden? Of heeft u recent een nieuwe boerderij in het buitengebied gekocht en wilt u weten hoe u uw erf landschappelijk kan inrichten zonder afbreuk te doen aan het omringende landschap?

In beide en andere gevallen kunnen wij u adviseren over het landschappelijk inpassen van bebouwing in het landschap. Wij zijn bekend met alle landschapstypen en hebben creatieve oplossingen om omringende natuur en landschap recht te doen. Ook geven wij advies over de keuze in struik- en boomsoorten en houden wij rekening met een duurzame instandhouding van kleine landschappelijke elementen (KLE), zoals knotbomen en houtkades.