SynBioSys-ondersteuning

Over deze dienst

Wij leveren informatie op maat uit SynBioSys 2, zoals:

  • Ecologische parameters van planten (bijvoorbeeld: voedselrijkdom, zuurgraad en maaigevoeligheid)
  • Beschikbare (oude) vegetatie-opnamen binnen een willekeurig plangebied (Bevragen Landelijke Vegetatie Databank)
  • Successieschema's van plantengemeenschappen op associatieniveau
  • Analyse bepaling plantengemeenschap op basis van een vegetatie-opname.