Vegetatie-onderzoek

Over deze dienst

Vegetatie-onderzoek kan om verschillende redenen benodigd of wenselijk zijn. Wij verzorgen alle soorten vegetatie-onderzoek, van pq-opnames tot de lokale markering van beschermde of zeldzame soorten. Ook het analyseren van monitoringsreeksen kunnen wij verzorgen. Wij beschikken over alle noodzakelijk software voor alle benodigde analyses.