Bianca Wijnoltz

adviseur ecologie

Meer over Bianca Wijnoltz

Bianca houdt zich binnen Habitus voornamelijk bezig met quickscans. Zij kan uitstekend plannen en heeft sterke communicatieve vaardigheden; eigenschappen die goed van pas komen in haar functie als projectadviseur van quickscans. Tijdens haar opleidingen aan de universiteiten van Groningen en Wageningen heeft Bianca zich veel beziggehouden met terrestrische, aquatische en mariene biologie. Bianca heeft daardoor een brede achtergrond, die zij heeft aangevuld met kennis over invasieve terrestrische planten, waaronder de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw. De interesses van Bianca liggen vooral bij zeezoogdieren en landzoogdieren. Ook biodiversiteit vindt Bianca een leuk onderwerp. Zo denkt zij graag na over de vraag hoe de biodiversiteit in een gebied kan worden verbeterd.