Pieter van Dam

adviseur ecologie

Meer over Pieter van Dam

Pieter is een gedreven ecoloog met een grote passie voor fauna en met name vogels. Zijn brede interesse voor fauna heeft geleid tot een uitstekende beheersing van de soortgroepen dagvlinders, libellen, amfibieën en sprinkhanen.
In zijn vrije tijd is hij vaak op zoek naar (zeldzame) zweefvliegen en vogels. Pieter heeft ruime ervaring in het uitvoeren van quickscans en het ecologisch begeleiden van projecten.
Hij is sterk in het uitvoeren van complexe projecten en weet hier ook nog op uitstekende wijze over te rapporteren. Meer informatie is te vinden op zijn LinkedIn-profiel.

Eigenschappen & specialiteiten:

  • Soortenspecialist fauna
  • Vogels
  • Natuurbeheer en -wetgeving
  • Uitvoering en rapportage.