Advies Ecozone Lisse

De opdrachtgever zat met een planologisch vraagstuk: er ligt een Ecozone (vastgelegd in bestemmingsplan, geen NNN/EHS) op een plek waar een ruimtelijke ontwikkeling is gepland. Worden de waarden van de Ecozone onevenredig aangetast door de ontwikkeling? En hoe kan dit objectief getoetst worden?

  • gemeente Lisse
  • Lisse
  • 2016

Over dit project

De opdrachtgever zat met een planologisch vraagstuk: er ligt een Ecozone (vastgelegd in bestemmingsplan, geen NNN/EHS) op een plek waar een ruimtelijke ontwikkeling is gepland. Worden de waarden van de Ecozone onevenredig aangetast door de ontwikkeling en hoe kan dit objectief getoetst worden? 

Wij hebben voor deze casus een toetsingskader voor ecologische waarden opgesteld en de ontwikkeling hieraan getoetst. Hierdoor is inzichtelijk of er waarden worden aangetast. Met de aanbevelingen uit het rapport werd het mogelijk om de opdrachtgever een adequate oplossing te bieden.

Meer informatie?

Nick Kroese

Nick Kroese

adviseur ecologie & landschap

  • 06-47183621