Broedvogelinspectie Nieuwkoop

In dit project hebben we een territoriumkartering voor de broedvogels rietzanger, snor en grote karekiet uitgevoerd.

  • Navis Advies B.V.
  • Nieuwkoop
  • 2015

Over dit project

In dit project hebben we een territoriumkartering voor de broedvogels rietzanger, snor en grote karekiet uitgevoerd, zodat invulling gegeven kon worden aan de Natuurbeschermingswet 1998.

Meer informatie?

Benjamin Brandt

Benjamin Brandt

adviseur ecologie

  • 06-47163522