Fauna-inventarisatie provincie Utrecht

Voor Bureau Viridis hebben wij in het veldseizoen (1 mei - 30 september) van 2016 het buitengebied rond Schalkwijk en Tull en 't Waal onderzocht op voorkomende fauna. Er is gewerkt volgens het vastgestelde protocol 12.206. Een groot aantal karteersoorten is geïnventariseerd, waaronder diverse amfibieën, reptielen, vissen, sprinkhanen, vlinders, libellen, waterkevers, slakken en zoogdieren. 

  • Bureau Viridis
  • provincie Utrecht
  • 2016

Over dit project

Voor Bureau Viridis hebben wij in het veldseizoen (1 mei - 30 september) van 2016 het buitengebied rond Schalkwijk en Tull en 't Waal onderzocht op voorkomende fauna. Er is gewerkt volgens het vastgestelde protocol 12.206. Een groot aantal karteersoorten is geïnventariseerd, waaronder diverse amfibieën, reptielen, vissen, sprinkhanen, vlinders, libellen, waterkevers, slakken en zoogdieren. Een erg leuke vondst naast de karteersoorten was het aantreffen van de knotwilgslak. Een soort die gebonden is aan oude knotwilgen die enkele keren per jaar met 'de voeten in het water staan'.

Meer informatie?

Nick Kroese

Nick Kroese

adviseur ecologie & landschap

  • 06-47183621