Inventarisatie diverse zwaar beschermde aquatische soorten


  • Movares
  • Utrecht, Zuid-Holland, Brabant
  • 2015

Over dit project

Voor de opdrachtgever zijn diverse trajecten onderzocht op de aanwezigheid van platte schijfhoren, bittervoorn, grote modderkruiper en gestreepte waterroofkever.

Meer informatie?

Benjamin Brandt

Benjamin Brandt

adviseur ecologie

  • 06-47163522