Landschapselementen monitoren (MAC)


  • Bureau Schildwacht (in opdracht van de Groene Motor)
  • Zuid-Holland
  • 2015

Over dit project

Voor het landelijk meetnet van LandschappenNL (voorheen Landschapsbeheer Nederland) genaamd Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap (MAC) zijn een viertal proefvlakken gemonitord op de aanwezigheid en de staat van kleine landschapselementen, zoals knotbomenrijen, elzenhagen en kreken. De elementen zijn gemonitord met behulp van ArcGis Online via de CollectorApp. 

Meer informatie?

Nick Kroese

Nick Kroese

adviseur ecologie & landschap

  • 06-47183621