Onderzoek waterspitsmuis Waalwijk

Op twee locaties in Waalwijk hebben wij onderzoek verricht naar de aanwezigheid van waterspitsmuizen (Neomys fodiens). Het soortgericht onderzoek is uitgevoerd volgens het NDFF-protocol‘ 17.001 - Inventarisatie muizen met inloopvallen’.

  • Movares
  • Waalwijk
  • 2016

Over dit project

Op twee locaties in Waalwijk hebben wij onderzoek verricht naar de aanwezigheid van waterspitsmuizen (Neomys fodiens). Het soortgericht onderzoek is uitgevoerd volgens het NDFF-protocol‘ 17.001 - Inventarisatie muizen met inloopvallen’.

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 23 augustus en 2 september 2016, omdat de vangkans in die periode het grootst was. Totaal werden honderdtwintig Longworth-life-traps geplaatst. De vallen werden in tweetallen tussen de begroeiing en zo dicht mogelijk bij de waterlijn geplaatst. Hiermee werd de kans op het vangen van de doelsoort vergroot. De vallenparen werden tien meter uit elkaar geplaatst, zodoende was een raai honderd meter lang. Tijdens dit onderzoek zijn diverse muizensoorten gevangen, zoals veldmuis, bosmuis, bosspitsmuis spec. en rosse woelmuis (zie foto). Er zijn geen waterspitsmuizen aangetroffen tijdens het onderzoek.

 

Op de foto staat een rosse woelmuis.

Meer informatie?

Benjamin Brandt

Benjamin Brandt

adviseur ecologie

  • 06-47163522