Andere soorten Bijlage A en B

 

De soorten in onderstaande tabellen zijn beschermd onder Artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming.

 

Andere soorten Bijlage A (beschermde dieren)

De volgende soorten staan op Bijlage A.

Zoogdieren 

Dagvlinders

Libellen

Amfibieën 

Reptielen 

Vissen 

Aardmuis 

Aardbeivlinder

Beekrombout

Alpenwatersalamander

Adder 

Beekdonderpad 

Boommarter 

Bosparelmoervlinder

Bosbeekjuffer

Bruine kikker

Hazelworm* 

Beekprik 

Bosmuis

Bruin dikkopje

Donkere waterjuffer

Gewone pad

Levendbarende hagedis 

Elrits 

Bunzing*

Bruine eikenpage

Gevlekte glanslibel

Kleine watersalamander

Ringslang 

Gestippelde alver

Damhert 

Donker pimpernelblauwtje

Gewone bronlibel

Meerkikker 

 

Grote modderkruiper

Das

Duinparelmoervlinder

Hoogveenglanslibel

Bastaardkikker

 

Kwabaal

Dwergmuis 

Gentiaanblauwtje

Kempense heidelibel

Vinpootsalamander 

 

 

Dwergspitsmuis 

Grote parelmoervlinder

Speerwaterjuffer

Vuursalamander 

 

 

Edelhert 

Grote vos

 

 

 

Kreeften

Eekhoorn 

Grote vuurvlinder

 

 

 

Europese rivierkreeft

Egel* Grote weerschijnvlinder        
Eikelmuis  Iepenpage        
Gewone bosspitsmuis  Kleine heivlinder      

Kevers

Gewone zeehond  Kleine ijsvogelvlinder       Vliegend hert
Grote bosmuis  Kommavlinder        
Grijze zeehond  Pimpernelblauwtje        
Haas Sleedoornpage        
Hermelijn* Spiegeldikkopje        
Huisspitsmuis  Veenbesblauwtje        
Konijn Veenbesparelmoervlinder        
Molmuis  Veenhooibeestje        
Ondergrondse woelmuis*  Veldparelmoervlinder        
Ree Zilveren maan        
Rosse woelmuis           
Steenmarter*           
Tweekleurige bosspitsmuis           
Veldmuis           
Veldspitsmuis           
Vos          
Waterspitsmuis          
Wezel*           
Wild zwijn*           
Woelrat          

 *Van diverse soorten verschilt de vrijstelling per provincie, bekijk deze hier.

 

Andere soorten Bijlage B (beschermde planten)

De volgende soorten staan op Bijlage B.

Planten

Planten

Planten

Planten

Planten

Planten

Akkerboterbloem Breed wollegras Groensteel Knollathyrus Rood peperboompje Tengere veldmuur
Akkerdoornzaad Bruinrode wespenorchis Groot spiegelklokje Knolspirea Rozenkransje Trosgamander
Akkerogentroost Dennenorchis Grote bosaardbei Korensla Ruw parelzaad Veenbloembies
Beklierde ogentroost Dreps Grote leeuwenklauw Kranskarwij Scherpkruid Vliegenorchis
Berggamander Echte gamander Honingorchis Kruiptijm Schubvaren Vroege ereprijs
Bergnachtorchis Franjegentiaan Kalkboterbloem Lange zonnedauw Schubzegge Wilde averuit
Blaasvaren Geelgroene wespenorchis Kalketrip Liggende ereprijs Smalle raai Wilde ridderspoor
Blauw guichelheil Geplooide vrouwenmantel Karthuizeranjer Moerasgamander Spits havikskruid Wilde weit
Bokkenorchis Getande veldsla Karwijselie Muurbloem Steenbraam Wolfskers
Bosboterbloem Gevlekt zonneroosje Kleine ereprijs Naakte lathyrus Stijve wolfsmelk Zandwolfsmelk
Bosdravik Glad biggenkruid Kleine Schorseneer Naaldenkervel Stofzaad Zinkviooltje
Brave hendrik Gladde zegge Kleine wolfsmelk Pijlscheefkelk Tengere distel Zweedse kornoelje
Brede wolfsmelk Groene nachtorchis Kluwenklokje Roggelelie