Ontheffing natuuronderzoek

Wij zijn door het Netwerk Groene Bureaus gemachtigd om gebruik te maken van de door hun verkregen ontheffingen voor het verrichten van ecologisch onderzoek. De machtiging is geldig tot en met 31 december 2023. Ter informatie is de machtiging hieronder opgenomen.