Ontheffing natuuronderzoek

Wij zijn in het bezit van een geldige ontheffing afgegeven door het Ministerie van Economische Zaken voor het verrichten van ecologisch onderzoek. De ontheffing is geldig van 14 augustus 2014 tot en met 13 augustus 2020. Het kenmerk van deze ontheffing is: FF/75A/2015/024. Ter informatie is de ontheffing hieronder opgenomen.