Beschermde soorten

De soorten die in onderstaande tabel staan, zijn vanaf 1 januari 2017 beschermd onder de Habitatrichtlijn, Artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming. Ook alle inheemse vogels in Europa zijn beschermd, zie hiervoor de pagina over de vogelrichtlijn.

Zoogdieren

Zeezoogdieren

Amfibieën

Vlinders

Kevers

Planten

Bechsteins vleermuis Bruinvis Boomkikker Apollovlinder Brede geelrandwaterroofkever Drijvende waterweegbree
Bever Bultrug Geelbuikvuurpad Boszandoog Gestreepte waterroofkever Groenknolorchis
Bosvleermuis Dwergpotvis Heikikker Donker pimpernelblauwtje Heldenbok Kleine vlotvaren
Brandts vleermuis Dwergvinvis Kamsalamander Grote vuurvlinder Juchtleerkever Kruipend moerasscherm
Franjestaart Gestreepte dolfijn Knoflookpad Moerasparelmoervlinder Vermiljoenkever Liggende raket
Gewone baardvleermuis Gewone dolfijn Poelkikker Monarchvlinder   Zomerschroeforchis
Gewone dwergvleermuis Gewone spitsdolfijn Rugstreeppad Pimpernelblauwtje    
Gewone grootoorvleermuis Gewone vinvis Vroedmeesterpad Teunisbloempijlstaart    
Grijze grootoorvleermuis Griend   Tijmblauwtje    
Grote hoefijzerneus Grijze dolfin   Zilverstreephooibeestje    
Grote rosse vleermuis Hille        
Hamster Kleine zwaardwalvis        
Hazelmuis Narwal        
Ingekorven vleermuis Noordse vinvis

Reptielen

Libellen

Weekdieren 

Mossen 

Kleine dwergvleermuis Orca Gladde slang Bronslibel Bataafse stroommossel  Geel schorpioenmos 
Kleine hoefijzerneus Potvis Muurhagedis Gaffellibel Platte schijfhoren  Tonghaarmuts 
Laatvlieger Spitsdolfijn van Gray Zandhagedis Gevlekte witsnuitlibel    
Lynx Tuimelaar Dikkopschildpad  Groene glazenmaker    
Meervleermuis Walrus Kemps’ zeeschildpad  Mercuurwaterjuffer     
Mopsvleermuis Witflankdolfijn Lederschildpad Noordse winterjuffer    
Noordse vleermuis Witsnuitdolfijn Soepschildpad Oostelijke witsnuitlibel    
Noordse woelmuis Witte dolfijn   Rivierrombout    
Otter     Sierlijke witsnuitlibel    
Rosse vleermuis  

 Vissen 

     
Ruige dwergvleermuis   Houting       
Tweekleurige vleermuis   Steur       
Vale vleermuis          
Watervleermuis          
Wilde kat          
Wolf          

 

Naast bovenstaande Habitatrichtlijnsoorten, zijn er ook andere beschermde soorten. Zie hiervoor de pagina over Andere soorten