Beschermde planten

Beschermde planten en mossen

De volgende planten en mossen zijn beschermd vanaf 1 januari 2017. De vetgedrukte soorten vallen onder de Habitatrichtlijn en zijn zwaar beschermd.

 

 

 

Planten Planten Mossen
Akkerboterbloem Korensla Geel schorpioenmos
Akkerdoornzaad Kranskarwij Tonghaarmuts
Akkerogentroost Kruipend moerasscherm  
Beklierde ogentroost Kruiptijm  
Berggamander Liggende ereprijs  
Blauw guichelheil Liggende raket  
Bosboterbloem Moerasgamander  
Bosdravik Naakte lathyrus  
Brave hendrik Naaldenkervel  
Brede wolfsmelk Roggelelie  
Breed wollegras Rood peperboompje  
Dreps Rozenkransje  
Drijvende waterweegbree Ruw parelzaad  
Echte gamander Scherpkruid  
Geplooide vrouwenmantel Schubzegge  
Getande veldsla Smalle raai  
Gevlekt zonneroosje Spits havikskruid  
Glad biggenkruid Steenbraam  
Gladde zegge Stijve wolfsmelk  
Groenknolorchis Stofzaad  
Groot spiegelklokje Tengere distel  
Grote bosaardbei Tengere veldmuur  
Grote leeuwenklauw Trosgamander  
Kalkboterbloem Veenbloembies  
Kalketrip Vroege ereprijs  
Kartuizeranjer Wilde averuit  
Karwijselie Wilde ridderspoor  
Kleine ereprijs Wilde weit  
Kleine Schorseneer Wolfskers  
Kleine vlotvaren Zandwolfsmelk  
Kleine wolfsmelk Zomerschroeforchis  
Knollathyrus Zweedse kornoelje  
Knolspirea