Onderzoek naar waterspitsmuis in reservaatsgebied Demmerik (Vinkeveen)

Deze week start habitus natuur & landschap met het waterspitsmuizenonderzoek in polderreservaat Demmerik. Omdat in het najaar van 2015 graafwerkzaamheden aan oevers plaats zullen vinden, heeft Programmabureau Utrecht-West ons opdracht gegeven om te onderzoeken of hierbij negatieve effecten op waterspitsmuizen verwacht kunnen worden. Verschillende oeverdelen met verschillende vegetatietypen worden onderzocht, zoals het oeverdeel met kale jonker (Cirsium palustre) hierboven op de foto. Na de prebaitperiode worden de geselecteerde locaties drie dagen en drie nachten met lifetraps bemonsterd.