Deskundige ecologen

Wij zijn deskundige ecologen en professionals

Wij staan zelf aan de lat voor de kwaliteit die we leveren. Uiteraard overleggen wij over het gewenste kwaliteitsniveau bij opdrachten van opdrachtgevers. Wij zijn echter verantwoordelijk voor zaken zoals de selectie van collega's in ons team. Wij stellen de eis dat onze ecologen en projectadviseurs minimaal een hbo-diploma hebben met een relevante studierichting, zoals (toegepaste) biologie, bos- en natuurbeheer of dierecologie. Daarnaast stellen we de eis dat al onze collega's passie voor natuur hebben. Liefde voor de inhoud is van groot belang, dit borgt namelijk de drive om kwaliteit te willen leveren. Verder zijn we een organisatie met een open cultuur en willen we de deskundigheid van onze adviseurs graag aantoonbaar maken. Hieronder volgt een overzicht van onze collega's met hun kwalificaties.

 

Alex Zuijdervliet BSc

Relevante opleiding

 • Hbo Landscape & Environment Management aan Hogeschool Inholland te Delft met specialisatie Natuur en Landschap

Ervaring

Alex is sinds 2019 in dienst bij Habitus. In zijn eerste jaar heeft hij ervaring opgedaan als flexibele veldmedewerker, waar ervaring is opgedaan als vleermuis- huismus en gierzwaluwonderzoeker. Ook heeft hij ervaring opgedaan met ecologische quickscans. In 2020 heeft Alex voor zijn afstuderen een onderzoek uitgevoerd bij Habitus waarbij hij een zelfontwikkelde methodiek heeft opgesteld voor een betere beoordeling voor beschermde planten. Sinds september 2020 is hij in dienst als adviseur ecologie. Zijn persoonlijke aandachtsgroepen zijn planten, libellen en vlinders.

 

Amber Heitman MSc

Relevante opleidingen

 • wo master Ecology & Evolution aan de Vrije Universiteit Amsterdam
 • hbo Toegepaste biologie aan de HAS Den Bosch, met specialisatie ecologie

Ervaring

Amber is sinds 2017 in dienst bij Habitus. Sindsdien heeft zij vele quickscans uitgevoerd en laten zien dat zij ecologische risico’s bijzonder goed kan inschatten. En dan met name de risico’s bij de sloop of renovatie van gebouwen. Sinds 2017 verricht zij ook soortgerichte onderzoeken naar grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, huismus, platte schijfhoren en gierzwaluwen. Haar persoonlijke aandachtsgroep is marters. Haar sterke communicatieve vaardigheden zijn belangrijk in de functie van projectadviseur.

 

Ank Lubberink BSc

Relevante opleiding

 • wo bachelor bos- en natuurbeheer aan de Universiteit Wageningen

Ervaring

Ank is sinds 2021 in dienst bij Habitus. Zij houdt zich bezig met het doen van vleermuisonderzoek, quickscans en rapportage. Haar persoonlijke aandachtsgroepen zijn vogels en zoogdieren.

 

Benjamin Brandt BSc

Relevante opleidingen

 • hbo Bos- en natuurbeheer aan Van Hall Larenstein met specialisatie natuur- en landschapstechniek
 • mbo-4 Bos- en natuurbeheer aan het Wellantcollege te Gouda.

Ervaring
Benjamin is sinds 2014 in dienst bij Habitus. Hij voert al sinds 2012 ecologische onderzoeken uit, zoals soortgerichte onderzoeken en fauna-inventarisaties. Zijn persoonlijke aandachtsgroepen zijn planten, libellen, vogels, vleermuizen en zoogdieren. 

  

Heleen Melchers MSc

Relevante opleidingen

 • wo master Plant biology aan de Universiteit Utrecht, met de specialisatie ecologie
 • wo bachelor Biologie aan de Universiteit Utrecht, met de specialisatie ecologie, plantenfysiologie, tropische en inheemse flora

Ervaring

Heleen is sinds 2020 in dienst bij Habitus. Door ervaring met het beoordelen van ontheffingsaanvragen bij zowel de bevoegde gezagen van zowel de provincie Zuid-Holland als Noord-Holland, heeft zij veel kennis verworven over de natuurwetgeving en de Nederlandse fauna die regelmatig bij ontheffingsaanvragen betrokken is. Samen met de tijdens haar ecologische opleiding en soortgerichte cursussen opgedane kennis, kan zij hierdoor uitstekend opdrachtgevers adviseren wat benodigd is om een ontheffing te verkrijgen.

 

Isabelle Bense MSc

Relevante opleidingen

 • wo master Forest and Nature Conservation aan de Wageningen Universiteit, specialisatie ecology en nature management met verdieping in veengebieden.
 • wo bachelor Biologie aan de Universiteit Utrecht, specialisatie planten en ecologie.

Ervaring

Isabelle is sinds 2020 in dienst bij Habitus. Zij houdt zich met name bezig met quickscans en ondersteunt daarbij projectadviseurs met het uitvoeren van veldwerk en het opstellen van diverse rapporten Ze heeft ruime ervaring als projectmanager in andere vakgebieden en een analytische denkwijze. Haar persoonlijke aandachtsgroep is planten.

 

Kevin Verdel MSc


Relevante opleidingen 

 • wo master Science and Business Management aan de Universiteit Utrecht, met de specialisaties ecologie en business strategy
 • wo bachelor Biologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, met de specialisatie in ecologie en evolutionaire biologie

Ervaring

Tijdens zijn opleiding heeft hij zich verdiept in de ecologie, met onder andere onderzoek naar invasieve soorten in Caraïbisch Nederland en onderzoek naar de invloed van beschermde natuurgebieden in Madagaskar. Zijn interesse ligt bij reptielen en amfibieën.  

 

Pieter Belo BSc

Relevante opleidingen

 • hbo Landscape & Environment management aan Hogeschool Inholland te Delft.

Ervaring

Pieter is vanaf 2019 in dienst bij Habitus. In het eerste jaar is hij begonnen als flexibele veldmedewerker, waarbij hij vleermuis- en gierzwaluwonderzoek heeft uitgevoerd. In het jaar 2020 heeft hij zijn eindstage uitgevoerd bij Habitus met het begin van het toepassen van de dienst quickscan biodiversiteit voor het havengebied Amsterdam. Sinds september 2020 is hij in dienst als adviseur ecologie.

 

Nick Kroese BSc

Relevante opleidingen

 • hbo Bos- en natuurbeheer aan Van Hall Larenstein met specialisatie natuur- en landschapstechniek
 • mbo-4 Bos- en natuurbeheer aan het Wellantcollege te Gouda.

Ervaring
Nick is sinds 2014 in dienst bij Habitus. Hij voert al sinds 2009 quickscans uit en heeft daardoor ruime met ecologisch onderzoek. Ook verricht hij al sinds 2009 soortgerichte onderzoeken en fauna-inventarisaties. Zijn persoonlijke aandachtsgroepen zijn planten, libellen, weekdieren en kevers. 

 

Richard Notenboom BSc

Relevante opleidingen

 • hbo Landscape & Environment management aan Inholland te Delft met specialisatie Natuur, Landschap en Recreatie

Ervaring
Richard is sinds 2016 in dienst bij Habitus. Direct in het eerste jaar heeft hij bewezen over grote kennis te beschikken van planten en vogels, zijn persoonlijke aandachtsgroepen. In 2016 heeft hij onder begeleiding quickscans én nadere soortgerichte onderzoeken naar planten, vissen, weekdieren, reptielen, vogels en vleermuizen uitgevoerd. Vanaf 2017 voert hij deze onderzoeken zelfstandig uit. 

 

Ruth van den Herik MSc

Relevante opleidingen

 • wo master Animal Sciences aan de Wageningen Universiteit, met specialisatie animal ecology.
 • wo bachelor Dierwetenschappen aan de Wageningen Universiteit, met specialisatie wildlife biodiversity

Ervaring
Ruth is sinds 2018 in dienst bij Habitus. Sinds die tijd ondersteunt zij projectadviseurs met het uitvoeren van veldwerk en het opstellen van diverse rapporten. Vanaf mei 2019 voert zij haar werkzaamheden, waaronder quickscans, zelfstandig uit. Tijdens haar opleiding heeft zij een brede kennis opgedaan van ecologie en heeft zij ook een semester gestudeerd in Zweden, om zich meer te verdiepen in natuur- en wildbeheer. Ook heeft ze ervaring met wildcamera’s. Ze heeft vooral interesse in vogels en landzoogdieren.

Susanne Kobus BSc

Relevante opleidingen

 • hbo Facility Management Haagse Hogeschool

Ervaring
Susanne is sinds 2018 in dienst bij Habitus en is HR Adviseur. Taakgebieden als werving en selectie, verzuimbegeleiding en personeelsbeleid vallen onder haar verantwoordelijkheid.

  

Flexibele veldmedewerkers/inzet ZZP'ers

Tijdens het onderzoek zijn diverse onderzoekers ingezet. Wij maken gebruik van een selectieproces om te bepalen of een onderzoeker bij ons ingezet kan worden. We selecteren op leervermogen, stabiliteit en passie voor het werk. De hoeveelheid ervaring varieert tussen de onderzoekers maar alle onderzoekers hebben een gedegen opleiding gehad. Daarnaast stemmen we de complexiteit van een project, wat afhankelijk is van de soorten en functies die verwacht worden, af op de ervaring van een onderzoeker. Onderzoekers met meer ervaring worden ingezet op complexere projecten. Voordat onderzoekers definitief ingezet worden om onderzoek te verrichten hebben zij minimaal vijf rondes meegelopen met ervaren onderzoekers en een theorieles gehad over de ecologie van de meest voorkomende vleermuizen. Daarnaast hebben de veldwerkers allemaal een achtergrond in de ecologie (studie, werk, etc.). 

Ook zetten we ervaren ZZP'ers in voor onderzoek naar bijvoorbeeld vleermuizen. ZZP'ers worden ook geselecteerd op basis van deskundigheid en ervaring.