Deskundige ecologen

Wij zijn deskundige ecologen en professionals

Wij staan zelf aan de lat voor de kwaliteit die we leveren. Uiteraard overleggen wij over het gewenste kwaliteitsniveau bij opdrachten van opdrachtgevers. Wij zijn echter verantwoordelijk voor zaken zoals de selectie van collega's in ons team. Wij stellen de eis dat onze ecologen en projectadviseurs minimaal een hbo-diploma hebben met een relevante studierichting, zoals (toegepaste) biologie, bos- en natuurbeheer of dierecologie. Daarnaast stellen we de eis dat al onze collega's passie voor natuur hebben. Liefde voor de inhoud is van groot belang, dit borgt namelijk de drive om kwaliteit te willen leveren. Verder zijn we een organisatie met een open cultuur en willen we de deskundigheid van onze adviseurs graag aantoonbaar maken. Op deze pagina volgt een overzicht van onze collega's met hun kwalificaties.

 

Vergaren van ervaring nader onderzoek

Al onze collega's hebben ervaring met het uitvoeren van nader onderzoek. Echter hebben sommige collega's ervaring in vele soortgroepen, en andere collega's slechts in enkele soortgroepen. Een collega kan ervaring met een nieuwe soort op doen op de volgende manier. Voordat onze collega's zelfstandig ingezet kunnen worden om onderzoek te verrichten naar een bepaalde soort, moeten ze eerst theoretische kennis opdoen. Vervolgens lopen ze één of meerdere rondes mee met een ervaren onderzoeker op die specifieke soort(groep). Hoeveel rondes er meegelopen moeten worden voordat zij zelfstandig aan de slag kunnen met onderzoek naar de betreffende soort, is afhankelijk van de soort(groep), het leervermogen van de betreffende collega en bijvoorbeeld de ervaring die de betreffende onderzoeker reeds in eigen tijd heeft opgedaan. Wanneer de ervaren onderzoeker besluit dat de betreffende collega voldoende ervaring en kennis heeft opgedaan, mag de betreffende collega vanaf dat moment zelfstandig onderzoek uitvoeren naar deze soort. Om zelfstandig onderzoek te mogen uitvoeren naar de soortgroep, dient de betreffende collega voldoende kennis te hebben over het uit elkaar houden van verschillende soorten binnen de soortgroep. 

 

Binnen team Habitus is ervaring met het uitvoeren van nader onderzoeken naar de volgende soort(groep)en: vleermuizen, huismus, gierzwaluw, roofvogels & uilen, overige vogels, amfibieën, reptielen, weekdieren, vlinders, libellen, beschermde muizen, bever, (kleine) marterachtigen (wezel, hermelijn, bunzing, boommarter, steenmarter, otter en das), vissen en planten. Per persoon verschilt de ervaring in nader onderzoek voor bovenstaande soorten. De ervaring van de betreffende collega staat beschreven onder diens naam.

 

 

Amber Heitman MSc

Relevante opleidingen

 • wo master Ecology & Evolution aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
 • hbo Toegepaste biologie aan de HAS Den Bosch, met specialisatie ecologie.

Ervaring

Amber is sinds begin 2017 in dienst bij Habitus. Sindsdien heeft zij vele quickscans uitgevoerd en laten zien dat zij ecologische risico’s bijzonder goed kan inschatten. Sinds 2017 verricht zij ook soortgerichte onderzoeken naar grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, huismus, platte schijfhoren en gierzwaluwen. Haar persoonlijke aandachtsgroep is marters. Haar sterke communicatieve vaardigheden zijn belangrijk in de functie van projectadviseur.

Amber heeft ervaring met nader onderzoek naar de volgende soort(groep)en: vleermuizen, huismus, gierzwaluw, roofvogels & uilen, overige vogels, amfibieën, reptielen, beschermde muizen, bever en (kleine) marterachtigen.

 

Benjamin Brandt BSc

Relevante opleidingen

 • hbo Bos- en natuurbeheer aan Van Hall Larenstein met specialisatie natuur- en landschapstechniek.
 • mbo-4 Bos- en natuurbeheer aan het Wellantcollege te Gouda.

Ervaring
Benjamin is sinds 2014 in dienst bij Habitus. Hij voert al sinds 2012 ecologische onderzoeken uit, zoals nader onderzoeken en fauna-inventarisaties. Zijn persoonlijke aandachtsgroepen zijn planten, libellen, vogels, vleermuizen en zoogdieren.

Benjamin heeft ervaring met nader onderzoek naar de volgende soort(groep)en: vleermuizen, huismus, gierzwaluw, roofvogels & uilen, overige vogels, amfibieën, reptielen, marterachtigen.

 

Caitlin Duivenvoorden (ing.)

Relevante opleidingen

 • wo master Animal Sciences aan Wageningen University & Research (nog niet afgerond)
 • hbo Bedrijfskunde & Agribusiness aan Aeres Hogeschool
 • Natuurgidsenopleiding bij IVN Natuureducatie

Ervaring

Caitlin heeft in 2023 bij Habitus een intern opleidingstraject gevolgd tot adviseur ecoloog. Sinds 2022 voert zij al vleermuis- en gierzwaluwonderzoek uit. Ook is zij actief als natuurgids. Zij zal zich de komende tijd gaan ontwikkelen tot een brede adviseur door ervaring op te doen met verschillende diensten. Haar sterke punten zijn doorzettingsvermogen en een brug slaan tussen soortbescherming en belangen van de klant. Verder heeft ze ervaring opgedaan met quickscans, nader onderzoek (veldwerk en rapportage) en de quickscan biodiversiteit. In 2024 wil zij zich inhoudelijk verder ontwikkelen in het verhogen van de biodiversiteit en het uitvoeren van nader onderzoek naar amfibieën.

Caitlin heeft ervaring met nader onderzoek naar de volgende soort(groep)en: vleermuizen, huismus, gierzwaluw, roofvogels & uilen.

 

Christi Kuiper MA

Relevante opleidingen

 • hbo ecologie bij Terra trainingen (2023-2024, nog niet afgerond).

Ervaring

Christi is sinds september 2023 in opleiding tot adviseur ecologie bij Habitus en is sinds april 2024 junior adviseur. Ze heeft vanaf het voorjaar 2023 veldervaring opgedaan in het onderzoek naar huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Ze is zich nu ook aan het bekwamen in het rapporteren van het nader onderzoek en het uitvoeren van quickscans. Ze volgt daarnaast een opleiding ecologie op hbo-niveau.

Christi heeft ervaring met nader onderzoek naar de volgende soort(groep)en: vleermuizen, huismus, gierzwaluw, amfibieën en marterachtigen.

 

Heleen Melchers MSc

Relevante opleidingen

 • wo master Plant biology aan de Universiteit Utrecht, met de specialisatie ecologie.
 • wo bachelor Biologie aan de Universiteit Utrecht, met de specialisatie ecologie, plantenfysiologie, tropische en inheemse flora.

Ervaring

Heleen is sinds 2020 in dienst bij Habitus. Door ervaring met het beoordelen van ontheffingsaanvragen bij zowel de bevoegde gezagen van zowel de provincie Zuid-Holland als Noord-Holland, heeft zij veel kennis verworven over de natuurwetgeving en de Nederlandse fauna die regelmatig bij ontheffingsaanvragen betrokken is. Samen met de tijdens haar ecologische opleiding en soortgerichte cursussen opgedane kennis, kan zij hierdoor uitstekend opdrachtgevers adviseren wat benodigd is om een ontheffing te verkrijgen. In het veldseizoen houdt zij zich voornamelijk bezig met de veldwerkplanning, om te zorgen dat alle veldbezoeken voor de verschillende soorten volgens de protocollen worden uitgevoerd. Daarnaast voert zij ook onderzoek uit naar met name huismus en gierzwaluw.

Heleen heeft ervaring met nader onderzoek naar de volgende soort(groep)en: huismus, gierzwaluw, roofvogels & uilen en vlinders.

  

Jelle Lips MSc

Relevante opleidingen

 • hbo bachelor toegepaste Biologie aan de Aeres Hogeschool Almere.

 • wo master Biologie aan de Wageningen Universiteit, 2016-2019.

Ervaring
Sinds begin 2023 is Jelle werkzaam als adviseur ecologie bij Habitus. Jelle heeft een brede ecologische interesse en houdt zich graag bezig met ecologische vraagstukken. In het verleden heeft hij dan ook bijdragen geleverd aan verschillende praktijkgerichte ecologische studies met betrekking tot boombewonende vleermuizen; kadaverfauna en de argusvlinder. Gedurende zijn eerdere werk als ecologisch adviseur heeft Jelle veel ervaring opgedaan met projectmatig werken in het kader van de Wet natuurbescherming.  Zoals het uitvoeren en schrijven van quickscans, nader onderzoek, ontheffingstrajecten en ecologische begeleiding. In het veldwerkseizoen is Jelle voornamelijk nachtactief en houdt hij zich bezig met vleermuisonderzoek.

Jelle heeft ervaring met nader onderzoek naar de volgende soort(groep)en: vleermuizen, huismus, gierzwaluw, roofvogels & uilen, reptielen, beschermde muizen, marterachtigen, planten.

 

 

Karlijn Dijkstra BSc

Relevante opleidingen

 • wo bachelor Biologie aan de Universiteit Utrecht

Ervaring

Karlijn volgt sinds april 2023 het opleidingstraject tot adviseur ecologie bij Habitus. Ze is enorm veel kennis en ervaring aan het opdoen in het veld, zoals onderzoek naar huismussen, roofvogels en vleermuizen. Daarnaast ontwikkelt zij zich in het uitvoeren van quickscans en rapportages.

Karlijn heeft ervaring met nader onderzoek naar de volgende soort(groep)en: vleermuizen, huismus, gierzwaluw, roofvogels & uilen, amfibieën, beschermde muizen, vlinders.

 

Mariska Veer MSc

Relevante opleidingen:

 • wo master Environmental Biology aan de Universiteit Utrecht, met specialisatie behavioural ecology.
 • wo bachelor Biologie aan de Universiteit Utrecht.

Ervaring: 
Mariska is in april 2023 begonnen bij Habitus als ecologisch adviseur. Haar sterke punt is het snel tot zich nemen van nieuwe informatie en ze houdt van uitdagingen. Ze voert graag veldwerk uit en schrijft graag rapporten voor onder andere quickscans, nader onderzoek en ecologische begeleiding. Verder heeft ze al ervaring opgedaan in verschillende diensten: quickscans, nader onderzoek, vergunningsaanvragen en ecologische begeleiding. Momenteel is ze hard bezig met het vergroten van haar soortenkennis.

Mariska heeft ervaring met nader onderzoek naar de volgende soort(groep)en: vleermuizen, huismus, gierzwaluw, roofvogels & uilen.

 

Michael Wentzel MSc

Relevante opleidingen

 • wo master Biology and Conservation aan Uppsala University
 • wo bachelor Biologie aan de Universiteit Utrecht

Ervaring:

Michael is sinds begin 2024 in dienst bij Habitus. Hij heeft daarvoor 2,5 jaar bij de Provincie Utrecht gewerkt als vergunningverlener soortenbescherming. Daarbij heeft hij gewerkt aan meerdere bezwaar-, beroep- en hoger beroepsprocedures, waardoor hij veel kennis heeft van de natuurwetgeving. Daarnaast heeft Michael ervaring met het uitvoeren van nadere onderzoeken naar huismus, gierzwaluw en vleermuizen.

Michael heeft ervaring met nader onderzoek naar de volgende soort(groep)en: vleermuizen, huismus, gierzwaluw.

 

Nick Kroese BSc

Relevante opleidingen

 • hbo Bos- en natuurbeheer aan Van Hall Larenstein met specialisatie natuur- en landschapstechniek.
 • mbo-4 Bos- en natuurbeheer aan het Wellantcollege te Gouda.

Ervaring
Nick is sinds 2014 in dienst bij Habitus. Hij voert al sinds 2009 quickscans uit en heeft daardoor ruime met ecologisch onderzoek. Ook verricht hij al sinds 2009 soortgerichte onderzoeken en fauna-inventarisaties. Zijn persoonlijke aandachtsgroepen zijn planten, libellen, weekdieren en kevers. 

Nick heeft ervaring met nader onderzoek naar de volgende soort(groep)en: vleermuizen, huismus, gierzwaluw, roofvogels & uilen, overige vogels, amfibieën, reptielen, weekdieren, libellen, vlinders, marterachtigen, planten.

 

Nick Stam MSc

Relevante opleidingen

 • wo master Forest and Nature Conservation aan de Wageningen Universiteit
 • hbo bachelor Landscape and Environment Management aan de Hogeschool Inholland te Delft 

Ervaring

Nick is sinds 2023 in dienst bij Habitus. Hij houdt zich bezig met quickscans, nader onderzoek, het aanvragen van omgevingsvergunningen en werkt mee aan het opstellen van soortenmanagementplannen. 

Nick heeft ervaring met nader onderzoek naar de volgende soort(groep)en: vleermuizen, huismus, gierzwaluw, roofvogels & uilen, beschermde muizen en marterachtigen.

 

Pieter Belo BSc

Relevante opleidingen

 • hbo Landscape & Environment management aan Hogeschool Inholland te Delft.

Ervaring

Pieter is vanaf 2019 in dienst bij Habitus. In het eerste jaar is hij begonnen als flexibele veldmedewerker, waarbij hij vleermuis- en gierzwaluwonderzoek heeft uitgevoerd. In het jaar 2020 heeft hij zijn eindstage uitgevoerd bij Habitus met het begin van het toepassen van de dienst quickscan biodiversiteit voor het havengebied Amsterdam. Sinds september 2020 is hij in dienst als adviseur ecologie.

Pieter heeft ervaring met nader onderzoek naar de volgende soort(groep)en: vleermuizen, huismus, gierzwaluw, roofvogels & uilen, overige vogels, amfibieën, reptielen, weekdieren, libellen, vlinders, vissen en planten.

  

Richard Notenboom BSc

Relevante opleidingen

 • hbo Landscape & Environment management aan Inholland te Delft met specialisatie Natuur, Landschap en Recreatie.

Ervaring
Richard is sinds 2016 in dienst bij Habitus. Direct in het eerste jaar heeft hij bewezen over grote kennis te beschikken van planten en vogels, zijn persoonlijke aandachtsgroepen. In 2016 heeft hij onder begeleiding quickscans én nadere soortgerichte onderzoeken naar planten, vissen, weekdieren, reptielen, vogels en vleermuizen uitgevoerd. Vanaf 2017 voert hij deze onderzoeken zelfstandig uit. 

Richard heeft ervaring met nader onderzoek naar de volgende soort(groep)en: vleermuizen, huismus, gierzwaluw, roofvogels & uilen, overige vogels, reptielen, weekdieren, libellen, vlinders, planten.

 

Ruth van den Herik MSc

Relevante opleidingen

 • wo master Animal Sciences aan de Wageningen Universiteit, met specialisatie animal ecology.
 • wo bachelor Dierwetenschappen aan de Wageningen Universiteit, met specialisatie wildlife biodiversity.

Ervaring
Ruth is sinds augustus 2018 in dienst bij Habitus. Sinds die tijd ondersteunt zij projectadviseurs met het uitvoeren van veldwerk en het opstellen van diverse rapporten. Vanaf mei 2019 voert zij haar werkzaamheden zelfstandig uit. Ze houdt zich met name bezig met quickscans, nader onderzoek en vergunningsaanvragen. Haar sterke punten zijn haar oog voor detail en haar planningsvaardigheden. Deze vaardigheden zet zij in bij de controles van rapporten en bij het organiseren van (complexe) projecten. In het veldseizoen houdt zij zich voornamelijk bezig met de veldwerkplanning, om te zorgen dat alle veldbezoeken voor de verschillende soorten volgens de protocollen worden uitgevoerd. Haar favoriete soortgroepen zijn muizen en vogels.

Ruth heeft ervaring met nader onderzoek naar de volgende soort(groep)en: vleermuizen, huismus, gierzwaluw, roofvogels & uilen, overige vogels, reptielen, beschermde muizen en marterachtigen.

 

Sebastiaan de Zwart

Relevante opleidingen

 • hbo ecologie bij Terra trainingen (2023-2024, nog niet afgerond).

Ervaring
Sebastiaan is sinds oktober 2023 in opleiding tot adviseur ecologie bij Habitus. Hij heeft vanaf 2021 veldwerk ervaring opgedaan in het onderzoek naar vleermuizen en gierzwaluwen. Hij is zich nu aan het bekwamen in het uitvoeren van quickscans. Hij volgt daarnaast ook een opleiding ecologie.

Sebastiaan heeft ervaring met nader onderzoek naar de volgende soort(groep)en: vleermuizen, gierzwaluw.

 

 

Flexibele veldmedewerkers/inzet ZZP'ers

Tijdens het onderzoek zijn diverse onderzoekers ingezet. Wij maken gebruik van een selectieproces om te bepalen of een onderzoeker bij ons ingezet kan worden. We selecteren op leervermogen, stabiliteit en passie voor het werk. De hoeveelheid ervaring varieert tussen de onderzoekers maar alle onderzoekers hebben een gedegen opleiding gehad. Daarnaast stemmen we de complexiteit van een project, wat afhankelijk is van de soorten en functies die verwacht worden, af op de ervaring van een onderzoeker. Onderzoekers met meer ervaring worden ingezet op complexere projecten. Voordat onderzoekers definitief ingezet worden om onderzoek te verrichten hebben zij minimaal vijf rondes meegelopen met ervaren onderzoekers en een theorieles gehad over de ecologie van de meest voorkomende vleermuizen. Daarnaast hebben de veldwerkers allemaal een achtergrond in de ecologie (studie, werk, etc.). Ook zetten we ervaren ZZP'ers in voor onderzoek naar bijvoorbeeld vleermuizen. ZZP'ers worden ook geselecteerd op basis van deskundigheid en ervaring.