Diensten

Broedvogel-analyse

Een broedvogelanalyse kan waardevolle informatie geven over het functioneren van een projectgebied in relatie tot de beheerdoelstelling.
meer informatie

GIS-ondersteuning

Wij kunnen alle soorten gis-kaarten vervaardigen

meer informatie

Excursie

Ben je klaar voor een speciale natuurervaring? Of zou je graag meer willen weten over de natuur in relatie tot het omringende landschap? Waarom groeien bijzondere planten nu juist op bepaald...

meer informatie

Broedvogel-inventarisatie

meer informatie

Broedvogel inspectie

Wilt u werken in het broedseizoen? Dat kan als het projectgebied vrij is van broedvogels. Wij bezoeken het projectgebied en stellen vast of (en welke) broedvogels aanwezig zijn. 

meer informatie

Ecologische quickscan

U start een project waarvoor een ecologische quickscan in het gebied vereist wordt. Habitus is een betrouwbare partij voor het verzorgen van uw eco...

meer informatie

Landschappelijke inpassing

Heeft u plannen om de oppervlakte aan bestaande (agrarische) bebouwing uit te breiden? Of heeft u recent een nieuwe boerderij in het buitengebied gekocht en wilt u weten hoe u uw erf...

meer informatie

Maatschapppelijke groepsstage (MaS)

meer informatie

Werkdag in de natuur

meer informatie

Vegetatie-onderzoek

meer informatie

Amfibieƫnonderzoek

Wij doen (nader) onderzoek naar alle Nederlandse amfibieƫn en reptielen, zoals: rugstreeppad, heikikker, poelkikker, kamsalamander, vroedmeesterpad, boomkikker, vroedmeesterpad, zandhagedis

meer informatie

Vleermuisonderzoek

Wanneer we een ecologische quickscan uitvoeren, kunnen we constateren dat een vleermuisonderzoek noodzakelijk is. Vleermuizen zijn een beschermde...

meer informatie

Slakkenonderzoek

meer informatie

Libellenonderzoek

meer informatie

Keveronderzoek

meer informatie

Visonderzoek

meer informatie

Reptielenonderzoek

meer informatie

Dagvlinderonderzoek

meer informatie

Sprinkhanenonderzoek

meer informatie

Zoogdierenonderzoek

meer informatie

Voortoets Natuurbeschermingswet

meer informatie

Voortoets Nb-wet '98

meer informatie

SynBioSys-ondersteuning

meer informatie

Ecologisch Werkprotocol

Wat staat er in een Ecologisch Werkprotocol? Richtlijnen voor de omgang met beschermde flora en fauna bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden in een...

meer informatie

Marteronderzoek

Marters en marterachtigen kunnen uw bouwproject en de tijdsplanning flink belemmeren. Een onderzoek naar marters instellen kan verplicht zijn. Habitus ontzorgt u...

meer informatie