Diensten

Quickscan biodiversiteit

Wil je als overheidsinstantie, ontwikkelaar of bedrijf de biodiversiteit aantoonbaar verbeteren? Maak dit dan inzichtelijk met een quickscan biodiversiteit! 

meer informatie

Vleermuisonderzoek

Vleermuizen behoren tot de beschermde diersoorten. Bij bouw- of sloopprojecten kan het noodzakelijk zijn om een vleermuisonderzoek uit te laten voeren.

meer informatie

Marteronderzoek

Zijn er marters op uw bouwgrond gehuisvest of is uw grond vermoedelijk onderdeel van het leefgebied van marters? Een marteronderzoek is dan van belang.

meer informatie

Ecologische quickscan

Start u een bouwproject? Dan is het veelal een vereiste om een ecologische quickscan uit te laten voeren. Wij verzorgen graag uw ecologische risico-inventarisatie.

meer informatie

Slakkenonderzoek

Wij verrichten onderzoek naar beschermde (en niet-beschermde) slakken.

meer informatie

Ecologisch Werkprotocol

Wilt u bouwwerkzaamheden uitvoeren? Een Ecologisch Werkprotocol biedt u richtlijnen voor de omgang met beschermde flora en fauna. Wij adviseren u graag.

meer informatie

Broedvogelinspectie

Wilt u werken in het broedseizoen? Dat kan als het projectgebied vrij is van broedvogels. Wij bezoeken het projectgebied en stellen vast of (en welke) broedvogels aanwezig zijn. 

meer informatie

Libellenonderzoek

Wij doen onderzoek naar alle libellensoorten. Wij kunnen hierbij zowel kijken naar de aanwezigheid en de aantallen van libellen.

meer informatie

Amfibieƫnonderzoek

Wij doen (nader) onderzoek naar alle Nederlandse amfibieën en reptielen, zoals: rugstreeppad, heikikker, poelkikker, kamsalamander, vroedmeesterpad, boomkikker, vroedmeesterpad en zandhagedis.

meer informatie

Visonderzoek

Wij verrichten regelmatig visonderzoek naar beschermde soorten.

meer informatie

Reptielenonderzoek

Wij doen (nader) onderzoek naar alle Nederlandse amfibieën en reptielen.

meer informatie

Dagvlinderonderzoek

Wij verrichten zowel inventarisatie als monitoring van dagvlinders.

meer informatie

Sprinkhanenonderzoek

Wij voeren sprinkhanenonderzoek uit, bijvoorbeeld voor SNL-monitoringen.

meer informatie

Zoogdierenonderzoek

Wij doen (aanvullend) onderzoek naar diverse zoogdieren.

meer informatie

Keveronderzoek

Wij verzorgen nader onderzoek naar beschermde kevers.

meer informatie