Amfibieënonderzoek

Wij doen (nader) onderzoek naar alle Nederlandse amfibieën en reptielen, zoals: rugstreeppad, heikikker, poelkikker, kamsalamander, vroedmeesterpad, boomkikker, vroedmeesterpad en zandhagedis.

Over deze dienst

Amfibieën onderzoek Habitus

Alle amfibieën worden in Nederland beschermd door de Wet Natuurbescherming. Dit wil zeggen dat onderzoek naar amfibieën en reptielen vereist wordt bij ruimtelijke ontwikkeling, zoals bouwprojecten. Het in kaart brengen van de soorten en aantallen organismen die in een specifiek gebied leven is dan noodzakelijk. Habitus adviseert, ondersteunt en voert het onderzoek vakkundig voor u uit.

Naar welke amfibieën en reptielen doet Habitus onderzoek?

U kunt ons inschakelen voor nader onderzoek naar verscheidene soorten Nederlandse amfibieën en reptielen, zoals:

 • rugstreeppadden;
 • heikikkers;
 • poelkikkers;
 • kamsalamanders;
 • vroedmeesterpadden;
 • boomkikkers;
 • zandhagedissen.

De huisvesting van amfibieën en reptielen

Amfibieën en reptielen kunt u zowel op het land als in het water vinden, ze hebben een voorkeur voor plekken met voldoende schuil- en opwarm mogelijkheden. Daarom vindt u ze vaak aan bosranden, in heide en in landschappen met veel structuur. Ze verstoppen zich graag tussen stenen en in de kieren van rotsen en muurtjes.

 

Hoe wordt een amfibieënonderzoek uitgevoerd?

Afhankelijk van de soorten amfibieën en reptielen waar u onderzoek naar wilt laten doen, maken we gebruik van de volgende methoden en technieken:

 • Bemonstering met een schepnet.
 • Larven zoeken en vangen.
 • Eitjes en eiklompen zoeken.
 • Het aantal ‘plonzen’ van kikkers vanaf de oever tellen.
 • Luisteren of er kooractiviteit is in uw gebied.

Wanneer kan het onderzoek worden uitgevoerd?

Het jaargetijde bepaalt welke soort onderzoek we kunnen uitvoeren. Daarnaast is er een verschil tussen onderzoeksmethoden die we ‘s avonds en bij daglicht uitvoeren. Wat en wanneer we gaan onderzoeken is afhankelijk van uw onderzoeksgebied en de soorten fauna die hier mogelijk leven.


Wilt u weten wat de mogelijkheden en de kosten zijn voor een amfibieën onderzoek in uw projectgebied? Vraag direct een offerte aan.