Ecologisch Werkprotocol

Wilt u bouwwerkzaamheden uitvoeren? Een Ecologisch Werkprotocol biedt u richtlijnen voor de omgang met beschermde flora en fauna. Wij adviseren u graag.

Over deze dienst

Wat is een Ecologisch Werkprotocol (EWP)?

Het Ecologisch Werkprotocol, ofwel EWP, biedt richtlijnen voor de omgang met beschermde flora en fauna binnen een bepaald gebied. Deze kunnen van toepassing zijn wanneer u bouwwerkzaamheden wilt uitvoeren of de bestemming/functie van een bepaald terrein wilt laten wijzigen.

 

Dit staat in het Ecologisch Werkprotocol

  • Op welke momenten er ecologische begeleiding nodig is.
  • De werkmethoden.
  • In welke perioden werkzaamheden uitgevoerd mogen/kunnen worden.
  • Hoe te voorkomen dat beschermde diersoorten verstoord of gedood worden.
  • Hoe u voorkomt dat beschermde flora vernield wordt.

 

Hoe onderzoeken we beschermde natuurwaarden?

Het is een verplicht om aantoonbaar te maken dat de voorgenomen ontwikkeling geen schade toebrengt aan beschermde natuurwaarden. Dit volgt uit de Habitatrichtlijn, een Europese afspraak die in de Nederlandse Wet natuurbescherming (Wnb) is vastgelegd. Tot 2017 was dit de flora- en faunawet. Een manier om dit aan te tonen is het laten uitvoeren van een ecologische quickscan. Habitus voert deze zorgvuldig voor u uit.

 

Voor al uw ecologische vraagstukken

Met alle kennis en ervaring op het gebied van ecologie, natuur en landschap kan Habitus u voorzien van hoogwaardig en betrouwbaar advies. Wij bieden u een praktische oplossing bij al uw ecologische vraagstukken. Wilt u meer over Habitus weten? Lees dan ons verhaal.

 

Neem contact met Habitus op

Neem gerust contact met ons op als u wilt weten hoe we u kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van uw Ecologisch Werkprotocol of een eco quickscan. Benjamin Brandt is hiervoor het aanspreekpunt.