Ecologische quickscan

Start u een bouwproject? Dan is het veelal een vereiste om een ecologische quickscan uit te laten voeren. Wij verzorgen graag uw ecologische risico-inventarisatie.

Over deze dienst

Eco quickscan Wet Natuurbescherming

Wanneer u een project start in een bepaald gebied is het veelal een vereiste om een ecologische quickscan uit te laten voeren. Het is een verplichting die volgt uit de Habitatrichtlijn, een Europese afspraak die in de Nederlandse Wet natuurbescherming (Wnb) is vastgelegd. Tot 2017 was dit de flora- en faunawet.

Wat wordt er onderzocht met de ecologische quickscan?

De eco scan is een manier om een indicatief maar betrouwbaar beeld te geven van de natuurwaarden die binnen een bepaald gebied potentieel aanwezig zijn. Het is dus geen vaststellend onderzoek, maar een ecologische risico-inventarisatie. De quickscan beantwoordt de vraag of de kans bestaat dat er beschermde flora- of faunasoorten in het gebied aanwezig zijn.

Uw bouwproject met een gedegen natuuronderzoek starten

Een ecologische quickscan laten maken doet u niet zomaar bij de eerste de beste partij. Een slecht uitgevoerde eco scan kan namelijk betekenen dat de onderbouwing niet afdoende is. In dat geval dient deze opnieuw te worden uitgevoerd, met alle extra kosten en tijd van dien. Om vertraging van uw project te voorkomen is het dus verstandig om tijdig het vooronderzoek in gang te zetten samen met een betrouwbare en kundige partij.

Waarom kiezen voor Habitus bij de uitvoering van uw eco onderzoek?

Wij verrichten dagelijks voor meerdere partijen kundig en kwalitatief onderzoek dat correct en uitvoerig onderbouwd wordt in onze rapporten. Bij het indienen van uw rapport bij het betreffende bevoegd gezag is deze kwaliteit essentieel voor de betrouwbaarheid en daarmee voor de acceptatie van uw aanvraag.

Uw quickscan volgens de Nederlandse Wet natuurbescherming uitgevoerd door Habitus

Hoe gaan we te werk?

  1. U ontvangt van ons een offerte voor de uit te voeren werkzaamheden.
  2. We sturen u een vragenlijst toe voor meer informatie over uw planning, werkzaamheden en toegang tot het projectgebied.
  3. We starten het veldonderzoek waarin we op zoek gaan naar sporen die de potentiële aanwezigheid van beschermde soorten aantonen.
  4. Om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen organiseren we een interne bespreking met een andere ecoloog.
  5. We stellen een rapportage op en bieden de conceptrapportage aan.
  6. Na het opvolgen van eventuele feedback stellen we het definitieve rapport op.
  7. U dient zelf het rapport in bij het bevoegd gezag (de gemeente of provincie).

 

Vervolgonderzoek bij aanwezigheid van een beschermde soort

Wanneer blijkt dat er een beschermde soort aanwezig is in het projectgebied adviseren we een vervolgonderzoek. Deze dient plaats te vinden in de periode waarin de betreffende soort aanwezig is in het gebied. Veelal is dit in de periode van oktober tot en met maart.

Wilt u een gedegen onderzoek laten uitvoeren door een ervaren partij? Neem contact met Habitus op voor de mogelijkheden.