Quickscan biodiversiteit

Wil je als overheidsinstantie, ontwikkelaar of bedrijf de biodiversiteit aantoonbaar verbeteren? Maak dit dan inzichtelijk met een quickscan biodiversiteit! 

Over deze dienst

 

- ‘Hoe kan je de biodiversiteit effectief verhogen als je niet weet wat de uitgangssituatie is?’ -

 

Wat is een quickscan biodiversiteit?

Dit is een onderzoeksrapport waarbij we de huidige waarde van de biodiversiteit bepalen aan de hand van aanwezige biotopen en gebiedskenmerken. Hieruit volgt een waarde-oordeel op basis van een puntensysteem.

Daarnaast bieden we in het rapport praktische en vrijblijvende maatregelen om de biodiversiteit te verhogen. Kortom: een beknopt onderzoeksrapport met maatwerkadvies voor de betreffende projectlocatie.

 

Waarom?

We hebben deze dienst ontwikkeld, omdat we als ecologisch adviesbureau graag onze bijdrage willen leveren aan het behouden en verbeteren van de biodiversiteit. Dit is onze missie! Met onze expertise adviseren wij onze klanten hoe zij hun terrein biodiverser kunnen maken, of dit nu gaat om een bedrijventerrein, groenstrook of een landgoed. In een Quickscan biodiversiteit brengen we de biodiversiteit van projectgebieden in kaart en maken we de biodiversiteit inzichtelijk door middel van een puntensysteem. Bovendien adviseren we over biodiversiteitsverhogende maatregelen die getroffen kunnen worden. Als je ervoor kiest om één of meer van deze maatregelen door ons uit te laten voeren, kunnen we op een later moment meten in hoeverre de biodiversiteit is verbeterd. Dit maakt de biodiversiteitswinst inzichtelijk en aantoonbaar!

 

De voordelen van een Quickscan biodiversiteit

Door een Quickscan biodiversiteit uit te laten voeren, help je mee aan het verhogen van de biodiversiteit. Dit brengt vele voordelen met zich mee. Het voornaamste voordeel van een Quickscan biodiversiteit is dat de biodiversiteit in een projectgebied aanzienlijk én aantoonbaar kan verbeteren. Met een brede variatie aan plantensoorten trek je allerlei insecten, vogels en zoogdieren aan. Een aantrekkelijk stukje natuur heeft ook diverse voordelen voor mensen. Zo creëer je hiermee een gezonde leefomgeving. Met de natuur om ons heen voelen we ons beter, kunnen we makkelijker ontspannen en zijn we productiever. Dit is niet alleen wenselijk in de woonomgeving, maar ook in het openbaar groen en op het werk. En tot slot: door een steentje bij te dragen aan het verbeteren van de biodiversiteit, stimuleer je anderen om hetzelfde te doen. Redenen genoeg om te kiezen voor onze Quickscan biodiversiteit.

 

Waarom is een adviesrapport nuttig?
Ik kan toch, bijvoorbeeld, ook gewoon nestkasten ophangen? Dit is precies wat er momenteel misgaat volgens ons als biodiversiteitsexperts. Biodiversiteit is voornamelijk gerelateerd aan oppervlakte, biotopen,
verbindingen en duurzame instandhouding. Je kan ook spreken van een basiskwaliteit natuur. Een significante verhoging van de biodiversiteit bereik je dus niet met het ophangen van nestkasten. Die zijn trouwens ook enkel nuttig als er een tekort is aan natuurlijke nestplaatsen.