Slakkenonderzoek

Over deze dienst

Wij verrichten onderzoek naar beschermde (en niet-beschermde) slakken, zoals:

  • platte schijfhoren (tabel 3, Flora- en faunawet)
  • zeggekorfslak (habitatrichtlijn Bijlage II)
  • nauwe korfslak (habitatrichtlijn Bijlage II).

Ook doen wij onderzoek naar zeldzame soorten zoals de kleverige poelslak of de knotwilgslak.