Slakkenonderzoek

Wij verrichten onderzoek naar beschermde (en niet-beschermde) slakken.

Over deze dienst

Wij verrichten onderzoek naar beschermde (en niet-beschermde) slakken, zoals:

 

  • platte schijfhoren (tabel 3, Flora- en faunawet);
  • zeggekorfslak (habitatrichtlijn Bijlage II);
  • nauwe korfslak (habitatrichtlijn Bijlage II).

Ook doen wij onderzoek naar zeldzame soorten zoals de kleverige poelslak of de knotwilgslak.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.