Visonderzoek

Over deze dienst

Wij verrichten regelmatig visonderzoek naar beschermde soorten, zoals:

  • kleine modderkruiper
  • rivierdonderpad
  • bittervoorn
  • beekprik 
  • grote modderkruiper.
Ook begeleiden wij slootdempingen waarbij vissen verplaatst moeten worden.