Dienstexperts

Dienstexperts

Wij werken intern met dienstexperts. Een dienstenexpert specialiseert zich binnen de organisatie op enkele onderdelen van het vakgebied, zoals vleermuisonderzoek of ecologische quickscans. Hierdoor ontstaat een gedegen ervaring op dit gebied en kunnen wij de gewenste kwaliteit borgen. Heeft u een specifieke vraag over een dienst, neemt u dan contact op met de projectleider of dienstexpert. Contactgegevens kunt u hier vinden.

 

Dienst Dienstexpert*
Boominventarisatie BB, PD
BREEAM BB, NK
Broedvogelinspectie PD, BB
Cursus NK, BB
Ecologisch werkprotocol PD, BB
Ecologische begeleiding PD, BB
Ecologische quickscan AH, NK, BB, PD
Excursie NK, BB
Gebiedsbescherming Wnb / Voortoets Natura 2000 BB, NK
Landschapsinventarisatie NK, BB
Landschapstoets NK, BB
Maatschappelijke stage NK, PD
Natuureducatie NK, BB
NNN-toetsing BB, PD
Ondersteuning natuurbeheerders PD, NK
Ontheffingsaanvraag Wnb BB, PD
Opzetten en begeleiden vrijwilligersgroep NK, PD
Organisatie natuurwerkdag NK, PD
Soortgericht onderzoek amfibieën NK, PD
Soortgericht onderzoek grondgebonden zoogdieren BB, NK
Soortgericht onderzoek libellen NK, PD
Soortgericht onderzoek mollusken NK, BB
Soortgericht onderzoek planten NK, BB
Soortgericht onderzoek reptielen BB, PD
Soortgericht onderzoek sprinkhanen NK, PD
Soortgericht onderzoek vissen PD, NK
Soortgericht onderzoek vleermuizen PD, BB, AH
Soortgericht onderzoek vlinders NK, PD
Soortgericht onderzoek vogels PD, BB
Soortgericht onderzoek (water)kevers NK, PD
Verwerking GIS gegevens NK, PD

*De eerste (meest linkse) expert is beoogd projectleider, vervolgens de tweede expert. Scholing is op alle experts van toepassing.

De afkortingen staan voor Benjamin Brandt (BB), Nick Kroese (NK), Pieter van Dam (PD) en Amber Heitman (AH).