Dienstexperts

Dienstexperts

Om de kwaliteit van onze diensten constant te verbeteren, maken we intern gebruik van dienstexperts. De dienstexpert is samen met het team van de dienst verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van de betreffende dienst. Heb je een specifieke vraag over de kwaliteit van een dienst? Neem dan contact op met de dienstexpert. De contactgegevens kan je hier vinden.

 

Dienst Dienstexpert(s)
Ecologische begeleiding (inclusief EWP en inspecties) BB 
Quickscan Wet natuurbescherming RH, NK 
Ontheffingsaanvraag Wnb HM, BB
Soortgericht onderzoek VHG (vleermuis, huismus, gierzwaluw) BB
Soortgericht onderzoek marters (kleine marters, boommarter, steenmarter) AH
Quickscan biodiversiteit NK

 

Legenda 

De afkortingen staan voor:

BB = Benjamin Brandt BSc

HM = Heleen Melchers MSc

RH = Ruth van den Herik MSc

NK = Nick Kroese BSc

AH = Amber Heitman Msc