Dienstexperts

Dienstexperts

Om de kwaliteit van onze diensten constant te verbeteren, maken we intern gebruik van dienstexperts. De dienstexpert is verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van de betreffende dienst. Heb je een specifieke vraag over de kwaliteit van een dienst? Neem dan contact op met de dienstexpert. De contactgegevens kan je hier vinden.

 

Dienst Dienstexpert
Ecologische begeleiding (inclusief EWP en inspecties) PB* 
Quickscan Wet natuurbescherming RH
Ontheffingsaanvraag Wnb HM
Soortgericht onderzoek (nader onderzoek) Vacature
Quickscan biodiversiteit/biodiversiteitsadvies NK

  *Onder begeleiding van BB.

 

Legenda 

De afkortingen staan voor:

PB = Pieter Belo BSc 

BB = Benjamin Brandt BSc

HM = Heleen Melchers MSc

RH = Ruth van den Herik MSc

NK = Nick Kroese BSc

AH = Amber Heitman Msc