Documentcodes

Documentcodes

Als adviesbureau leveren wij diverse documenten op, zoals quickscanrapporten, nader onderzoeksrapporten, ontheffingsaanvragen en meer. Om inzichtelijk te maken hoe we tot een eerste rapportversie voor een klant komen, hebben we een rapportcodering opgesteld. Een voorbeeld van een documentcode van ons is: ABCD2020-1-QS1-V1.

 

Toelichting opbouw code

De eerste vier letters ABCD betreft de klantcodering en dit wordt gevolgd door het jaartal, bijvoorbeeld 2020 en het projectnummer 1 van de betreffende klant in dat jaar. Daarna vervolgt de code met het type dienst, bijvoorbeeld QS (= Quickscan) en het volgnummer.  De eerste QS voor klant ABCD krijgt daarom een 1. Ten slotte volgt het versienummer: V1 (voor de eerste versie die aan de klant wordt verstuurd).

 

Versiebeheer

Het komt voor dat de eerste versie nog aangepast moet worden, bijvoorbeeld omdat er iets verandert in de geplande ontwikkeling of omdat er feedback is gegeven. In dat geval wordt het rapport aangepast en aangepast de versiecode naar V2 in het aangepaste rapport. Zo is het voor de klant altijd duidelijk welke versie er actueel is.

 

Conceptversies intern

Bij Habitus staan we garant voor kwalitatief hoogwaardige producten. Daarom worden altijd eerst één of meerdere conceptversies gemaakt (met als versiecode C1 of C2 in plaats van V1), die getoetst worden aan de interne kwaliteitseisen. Vervolgens wordt dit conceptrapport bij akkoord omgezet in de eerste definitieve versie (V1) die wordt aangeboden aan de klant.

 

Legenda gebruikte afkortingen

Hieronder volgt een lijst van gebruikte afkortingen voor onze diensten in documenten:

-        QS  = Quickscan Wet natuurbescherming

-        NO = Nader onderzoek (ook soortgericht onderzoek genoemd)

-        OH = Ontheffingsaanvraag/activiteitenplan

-        MO = Machtigingsformulier ontheffing

-        EW = Ecologisch werkprotocol

-        EB = Ecologische begeleiding (incl. monitoringsrapporten)

-        BI = Broedvogelinspectie

-        VT = Voortoets Natura 2000 

-        QB = Quickscan biodiversiteit

-        NN = NNN-toetsing