Habitatrichtlijn

Habitatrichtlijn

De Habitatrichtlijn zorgt voor het behoud van een breed scala van zeldzame, bedreigde of inheemse dier- en plantensoorten. Ook 200 zeldzame en karakteristieke habitattypes zijn vanwege hun intrinsieke waarde beschermd. De tekst inclusief bijlagen is hier te vinden. De Habitatrichtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Omgevingswet (vóór 1 januari 2024 in de Wet natuurbescherming).

 

In de praktijk

De richtlijn is aangenomen in 1992 en beschermd de instandhouding van de natuurlijke habitats van wilde flora en fauna. De richtlijn is gericht op het behoud en bevordering van de biodiversiteit, rekening houdend met de economische, sociale, culturele en regionale behoeften. Het vormt samen met de Vogelrichtlijn de hoeksteen van het Europese natuurbeleid.