Pieter van Dam

adviseur ecologie - [email protected]
0172-204060

Meer over Pieter van Dam

Pieter is een veldecoloog in de meest pure zin van het woord. Van jongs af aan was hij al in het veld te vinden, op zoek naar vogels of waterdiertjes. Hij heeft uitgebreide ervaring met het inventariseren van vogels, zowel professioneel of als vrijwilliger. Hij is vertrouwd met broedvogelinspecties, SOVON BMP-tellingen, huismus, gierzwaluw en weidevogels. Elke zomer is hij meerdere avonden per week druk met vleermuisonderzoek. Verder heeft hij ervaring met muizen (waterspitsmuis en noordse woelmuis), marters, vlinders, libellen, reptielen en amfibieën. Zijn passie voor natuur motiveert hem elke dag weer om zich bij Habitus in te zetten voor de bescherming hiervan.