Jelle Lips

adviseur ecologie - [email protected]
0172-204060

Meer over Jelle Lips

Sinds 2020 is Jelle werkzaam als adviseur ecologie en begin 2023 is Jelle bij Habitus in deze rol in dienst getreden. Jelle heeft een brede ecologische interesse en houdt zich graag bezig met ecologische vraagstukken. In het verleden heeft hij dan ook bijdragen geleverd aan verschillende praktijkgerichte ecologische studies met betrekking tot boombewonende vleermuizen; kadaverfauna en de argusvlinder. Gedurende zijn werk als ecologisch adviseur heeft Jelle veel ervaring opgedaan met projectmatig werken in het kader van de Wet natuurbescherming.  Zoals het uitvoeren en schrijven van quickscans, nader onderzoek, ontheffingstrajecten en ecologische begeleiding. In het veldwerkseizoen is Jelle voornamelijk nachtactief en houdt hij zich bezig met vleermuisonderzoek. Jelle's sterke kant is onder andere zijn probleemoplossend vermogen. In zijn vrije tijd is hij veel met muziek bezig.