Ons verhaal

Wij zijn een ecologisch en landschappelijk adviesbureau. Wij zijn er om onze opdrachtgevers te ontzorgen op de kennisgebieden van ecologie, natuur en landschap door het bieden van hoogwaardig advies. Wij zijn experts in het beheersen van ecologische risico’s gerelateerd aan natuurwetgeving.

Habitus is in 2014 opgericht met het doel om praktische oplossingen te bieden voor ecologische vraagstukken, waarbij de tevredenheid van de klant voorop staat. Door het bundelen van onze krachten en ons netwerk is al heel snel een volwassen bedrijf gevormd.

Met onze grote individuele en gezamenlijke vakinhoudelijke kennis en de motivatie om een perfect eindresultaat af te leveren, kregen we al snel het vertrouwen van een groot aantal klanten. Via ons bestaande netwerk, onze eigentijdse aanpak en dankzij de goede mond-tot-mondreclame, bleek de oprichting van Habitus al snel een schot in de roos. We groeien snel en werken hier hard voor. En dat blijven we doen. We geloven nog steeds dat we het verschil kunnen maken in het behouden of realiseren van natuurwaarden. We realiseren constant win-win situaties voor onze opdrachtgevers en de natuur!

 

Onze dienstverlening

Wij proberen iedere dag onze dienstverlening nog beter te maken. Graag vertellen wij waarom opdrachtgevers voor ons kiezen en bij ons terugkeren:

 
Kwaliteit
  • Wij denken grondig na over kwaliteit, borgen kwaliteit en werken constant aan verbetering van kwaliteit. Lees hier meer over op de pagina kwaliteit.
  • Wij hebben passie voor de inhoud, maar misschien nog wel meer voor klanttevredenheid. Wij gaan na wat u wil als klant (klantvraag en klantbehoefte) en gaan daarna aan de slag om hieraan een adequate invulling te geven. Na oplevering vragen wij of het product aan de wensen voldeed. Ontvangen feedback borgen wij direct in processen.
  • Wij investeren in het actualiseren en verhogen van het kennisniveau van onze medewerkers, zodat u ook in de toekomst hoogwaardig advies van ons kunt blijven ontvangen.
  • Alle diensten die wij leveren, worden uitgevoerd door een medewerker met expertkennis van de specifieke dienst. U krijgt daardoor altijd waar voor uw geld, want u betaald immers voor onze expertise. Niet voor iemand die het project in z'n handen gedrukt krijgt omdat zijn of haar collega's 'te druk zijn'. Uiteraard leiden wij ook mensen op die de fijne kneepjes nog moeten leren, maar de uitvoering zal dan onder nauw toezicht van een dienstexpert plaatsvinden.  
 
Transparantie en gemak
  • Prijzen zijn online inzichtelijk. Hoewel wij kwaliteit belangrijker vinden dan de prijs, vinden wij het wel klantgericht om u inzicht in de prijs te bieden. Daarom vindt u voor vrijwel alle diensten de prijzen op de website of is er een calculator om snel en eenvoudig een prijsindicatie te verkrijgen. Let op bij het vergelijken van offertes voor ecologische dienstverlening, goedkoop is soms duurkoop.
  • Wij investeren in ICT om alles voor onze klanten zo eenvoudig mogelijk te maken. Zo zijn bijvoorbeeld alle opgeleverde documenten online inzichtelijk (offertes, rapportages en facturen). Omdat we hierdoor zelf ook efficiënt werken, kunnen we onze diensten tegen een aantrekkelijk tarief blijven aanbieden.
  • Wij hebben een professionele houding. Dit betekent voor ons dat u als opdrachtgever alle informatie krijgt die u nodig heeft, maar niet overspoeld wordt door informatie die niet relevant is. Wij leggen uit waarom we iets doen, hoe we het gaan doen en wat we precies gaan doen. Wij denken mee in het oplossen van een probleem en staan open voor feedback. Afspraken zijn ook echt afspraken voor ons.

 

Onze naam en logo

Als bedrijfsnaam hebben we gekozen voor Habitus natuur & landschap. Het woord habitus wordt onder andere in de botanie gebruikt als woord om de verschijningsvorm van een organisme te duiden. Zo kan je bijvoorbeeld aan de vorm van een boom zien om welke soort het gaat zonder specifiek naar de kenmerken te kijken. Hier is veldervaring voor nodig en dit past dus uitstekend bij één van de voorwaarden voor een goed advies: ervaring. Onze ervaring laten we in ieder eindproduct terugkomen.

Omdat we een breder dienstenpakket bieden dan enkel ecologische inventarisaties en beoordelingen, hebben we gekozen om zowel natuur als landschap in onze naam naar voren te laten komen. Ecologie is namelijk maar een klein onderdeel van het bredere natuurwerkveld en omvat ook natuurontwikkeling en -beheer. Naast natuur beschikken we ook over landschapskennis, zowel op het vlak van de mens als de inventarisatie en beoordeling van landschappelijke waarden.

Ons logo wordt gevormd door de naam en de libellenvleugels. De vleugels zijn overgetrokken van een foto van een bosbeekjuffer en daarna digitaal bewerkt. De combinatie van een botanische term en de faunistische toevoeging in de vorm van libellenvleugels, maakt het een verbinding tussen flora en fauna. Een relatie van wederzijdse afhankelijkheid die in ook in de natuur zo bestaat.