Vrijgestelde soorten per provincie

Met de inwerkingtrede van de Wet natuurbescherming is de natuurwetgeving gedecentraliseerd. Hierdoor ontstaan er verschillen tussen de provincies. Ook op het gebied van soorten die vrijgesteld zijn. Hieronder is daarom een overzicht opgenomen van de vrijgestelde soorten per provincie. Deze vrijstelling is opgenomen in het eerste lid van Artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming (zie toelichting onder de tabel).

Soort↓           Provincie→
Friesland
Groningen
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Flevoland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Aardmuis x x x x x x x x x x x x
Bastaardkikker x x x x x x x x x x x x
Bosmuis x x x x x x x x x x x x
Bruine kikker x x x x x x x x x x x x
Bunzing x x x     x   x       x
Dwergmuis x x x x x x x x  x  x x x
Dwergspitsmuis x x x x x x x x x x x x
Egel x x x   x x x x x x x x
Gewone bosspitsmuis x x x x x x x x x x x x
Gewone pad x x x x x x x x x x x x
Haas x x x x x x x x x   x x
Hermelijn x x x     x   x       x
Huisspitsmuis x x x x x x x x x x x x
Kleine watersalamander x x x x x x x x x x x x
Konijn x x x x x x x x x   x x
Meerkikker x x x x x x x x x x x x
Ondergrondse woelmuis x x x x x x x   x x x x
Ree x x x x x x x x x x x x
Rosse woelmuis x x x x x x x x x x x x
Steenmarter x                     (x4)
Tweekleurige bosspitsmuis x x x x x x x   x x x x
Veldmuis x x x x x x x x x x x x
Vos x x x x x x x x x x x x
Wezel x x x     x   x       x
Wild zwijn                     x  
Woelrat x x x x x x x x x x x x
Hazelworm                       (x1)
Levendbarende hagedis                       (x2)
Eekhoorn                       (x3)

 x = vrijgestelde soort

(x1) = vrijgesteld in juli t/m september, (x2) = 15 aug t/m 15 okt, (x3) = maart–april en juli t/m november, (x4) = 15 aug t/m feb (bron)                        

 

Toelichting vrijstelling

De vrijstelling geldt in voor de soorten hierboven genoemd, mits het gaat om handelingen die worden verricht in verband met:
a. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting;
b. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
c. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
d. bestendig gebruik.

 

Deze vrijstelling geldt dus niet voor (eenmalige) activiteiten, zoals evenementen of (sport)wedstrijden.