Vrijgestelde soorten per provincie

In de Omgevingswet (voorheen Wet Natuurbescherming) is de natuurwetgeving gedecentraliseerd. Hierdoor ontstaan er verschillen tussen de provincies. Ook op het gebied van soorten die vrijgesteld zijn. Hieronder is daarom een overzicht opgenomen van de vrijgestelde soorten per provincie. Deze vrijstelling is opgenomen in het eerste lid van Artikel 11.54 Besluit activiteiten leefomgeving (zie toelichting onder de tabel).

 

Let op dat bij het gebruiken van de vrijstelling mogelijk aan specifieke voorwaarden voldaan dient te worden. Zo is doden niet altijd toegestaan, en zitten er soms bepaalde voorwaarden aan het vangen van de dieren (zoals het gebruiken van een bepaalde vang-methode). Dit verschilt per soort en per provincie. Provincie Friesland heeft bijvoorbeeld zeer duidelijk gespecificeerd welke activiteiten vergunningvrij zijn, welke middelen of methodes gebruikt dienen te worden en eventueel aanvullende maatregelen. Ga voor meer informatie met betrekking tot de vrijstelling van een soort naar de betreffende omgevingsverordening, te raadplegen via overheid.nl

Soort↓           Provincie→
Friesland
Groningen
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Flevoland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Ministerie EZ
Laatste besluit
03-01-2024 01-01-2024 02-01-2024 01-01-2024 02-01-2024 01-01-2024 09-01-2024 01-01-2024 01-01-2024 01-01-2024 23-12-2023 01-01-2024  
Bijgewerkt op
10-01-2024 10-01-2024 10-01-2024 10-01-2024 10-01-2024 10-01-2024 10-01-2024 10-01-2024 10-01-2024 10-01-2024 10-01-2024 10-01-2024  
Aardmuis x x x x x x x x x x x x x
Bastaardkikker x x x x x x x x x x x x x
Bosmuis x x x x x x x x x x x x x
Bruine kikker x x x x x x x x x x x x x
Bunzing           x*   x       x x
Dwergmuis x x x x x x x x  x x x x x
Dwergspitsmuis x x x x x x x x x x x x x
Egel x x x   x x x x x x x x x
Gewone bosspitsmuis x x x x x x x x x x x x x
Gewone pad x x x x x x x x x x x x x
Haas x   x x x x* x x x   x x x
Hermelijn           x*   x       x x
Huisspitsmuis x x x x x x x x x x x x x
Kleine watersalamander x x x x x x x x x x x x x
Konijn x x x x x x* x x x   x x x
Meerkikker x x x x x x x x x x x x x
Ondergrondse woelmuis   x x   x x x   x x x x x
Ree x x x x x x x x x x x x x
Rosse woelmuis x x x x x x x x x x x x x
Steenmarter x                     (x4)  
Tweekleurige bosspitsmuis x x x x x x x   x x x x x
Veldmuis x x x x x x x x x x x x x
Vos x x x x x x x x x x x x x
Wezel   x       x*   x       x x
Wild zwijn                     x    
Woelrat x x x x   x x x x x x x x
Hazelworm                       (x1)  
Levendbarende hagedis                       (x2)  
Eekhoorn                        (x3)  
Molmuis                       x  

 x = vrijgestelde soort

(x1) = vrijgesteld in juli t/m september, (x2) = 15 aug t/m 15 okt, (x3) = maart–april en juli t/m november, (x4) = 15 aug t/m feb (bron)       

 * = vanaf 1 september 2024 niet meer vrijgesteld. Werkzaamheden met een effect op deze soorten zijn vanaf deze datum vergunningplichtig,               

 

Toelichting vrijstelling

De vrijstelling geldt in voor de soorten hierboven genoemd, mits het gaat om handelingen die worden verricht in verband met:
a. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting;
b. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
c. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
d. bestendig gebruik.

 

Deze vrijstelling geldt dus niet voor (eenmalige) activiteiten, zoals evenementen of (sport)wedstrijden.