Kwaliteit

Visie op kwaliteit

Bij Habitus is de klanttevredenheid en dus de kwaliteit van een dienst het meest belangrijk. Onder kwaliteit verstaan wij de mate waarin aan de klantverwachting wordt voldaan. De klant is dus ook degene die uiteindelijk bepaalt of wij kwaliteit leveren.

Maar ook andere partijen kunnen hier soms invloed op uitoefenen, zoals bij wetgevinggerelateerde adviezen, die ook beoordeeld (kunnen) worden door omgevingsdiensten, vrijwilligers of andere ecologisch adviesbureau’s. Of ons advies geaccepteerd wordt, is dan ook ter beoordeling aan hen. Wij staan hier uiteraard zelf voor aan de lat, omdat het aangeleverde advies in hoge mate bepaalt of het geaccepteerd wordt. Daarom hebben wij kwaliteitseisen geformuleerd waar onze diensten altijd aan moeten voldoen. Zo borgen we zelf dat we correcte en overtuigende adviezen leveren. Dit voorkomt vragen, onzekerheid en dus vertraging.

 

Hieronder een voorbeeld waarin de opdrachtgever zeer tevreden was:

Een overheidsdienst vroeg aan ons om ontheffing aan te vragen voor het verwijderen van een vliegroute van vleermuizen. Dit was een eis die volgde uit een vleermuisonderzoek. In overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag is tot een werkwijze gekomen waarbij een deel van de bomen behouden kon blijven en de vleermuizen geen schade zouden ondervinden. Het aanvragen van ontheffing was niet meer nodig waardoor vertraging en hoge kosten werden bespaard.

 

Kwaliteitborging in de praktijk

Wat de kwaliteit van een dienst precies is, verschilt per opdracht. Omdat we meerdere standaarddiensten leveren, hebben we hiervoor specifieke kwaliteitseisen opgesteld, bijvoorbeeld voor ecologische quickscans en nader soortgericht onderzoek. Voor overige diensten hebben we algemene kwaliteitseisen. Voor nieuwe of bijzondere diensten, zullen we vooraf de kwaliteit afstemmen met de aanvrager. We zijn een dienstverlenend bedrijf en spreken daarom over diensten en niet over producten. Onze diensten kunnen wel leiden tot producten, bijvoorbeeld tot een rapport of notitie.

 

Algemene kwaliteitseisen

Wij hebben de volgende algemene kwaliteitseisen geformuleerd:

Kwaliteitseisen aan de geleverde dienst:

  • De dienst geeft voldoende invulling aan de klantverwachting. Oftewel de klant is tevreden met de geleverde dienst. Dit betekent minimaal een beoordeling van het project met een 7 in de evaluatie.
  • De dienst is in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Wij geven geen adviezen die strijdig zijn met wetgeving of bindend beleid.
  • De dienst is inhoudelijk (ecologisch/landschappelijk) correct. Wij baseren onze adviezen zo mogelijk op correcte (bewezen) informatie of expert judgement.

 

Kwaliteitseisen aan communicatie en rapporten:

  • Contactpersonen zijn zo goed mogelijk bereikbaar en reageren snel en adequaat op vragen en opmerkingen. Ingesproken voicemails worden binnen 24 uur teruggebeld en mails worden uiterlijk binnen 3 dagen beantwoord.
  • Rapporten zijn bondig en begrijpbaar. Rapporten bevatten geen overbodige, dubbele of tegenstrijdige informatie. Zo kan de gewenste informatie snel worden gevonden en wordt de tijd efficiënt besteed. De conclusie(s) en adviezen worden duidelijk gepresenteerd.
  • We hanteren een professionele lay-out. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van tabellen en afbeeldingen.
  • Spelling en grammatica is (vrijwel) foutloos.

 

Dienstexperts

Er zijn diverse manieren waarop wij de kwaliteit van onze diensten bewaken en verbeteren. We nemen alleen werk aan als we zeker weten dat we de gewenste kwaliteit kunnen leveren. Uw contactpersoon voor een project heeft altijd een brede kennis en ervaring met de betreffende dienst en de context waarin deze wordt uitgevoerd. Dit doen we door te werken met dienstexperts. Een dienstexpert specialiseert zich binnen de organisatie op enkele onderdelen van het vakgebied, zoals vleermuisonderzoek of ecologische quickscans. Hierdoor ontstaat een gedegen ervaring op dit gebied. We investeren daarnaast actief in het actualiseren en verhogen van het kennisniveau van onze medewerkers door scholing en gesprekken met vakgenoten.

 

Uw inbreng is essentieel voor verbetering van onze dienstverlening

Onze aanpak is klantgericht, dus u geeft aan wat belangrijk is. Wij vragen hier naar in de offertefase. Maar of wij ook daadwerkelijk aan uw verwachting voldoen, is geheel aan u. Uw feedback is essentieel voor het gericht verbeteren van onze dienstverlening. Daarom vragen we actief om feedback op onze dienstverlening en nodigen we onze opdrachtgevers van harte uit om ons evaluatieformulier in te vullen. Uw feedback wordt gebruikt om u beter van dienst te kunnen zijn.