Kwaliteit

Visie op kwaliteit

Bij Habitus is de klanttevredenheid en dus de kwaliteit van een dienst het meest belangrijk. Onder kwaliteit verstaan wij de mate waarin aan de klantverwachting wordt voldaan. De klant is dus ook degene die uiteindelijk bepaalt of wij kwaliteit leveren.

Naast de klant kunnen andere partijen hier soms ook invloed op uitoefenen. Wetgevinggerelateerde adviezen bijvoorbeeld, kunnen ook beoordeeld worden door omgevingsdiensten, vrijwilligers of andere ecologisch adviesbureaus. Of ons advies geaccepteerd wordt, is dan ook ter beoordeling aan hen. Uiteraard staan wij hier zelf voor aan de lat, omdat de kwaliteit van ons aangeleverde advies in hoge mate bepaalt of het geaccepteerd wordt. Om die reden hebben wij kwaliteitseisen geformuleerd. Onze diensten moeten altijd aan deze eisen voldoen. Zo borgen we zelf dat we correcte en overtuigende adviezen leveren. Dit voorkomt vragen, onzekerheid en daarmee vertraging.

 

Hieronder een voorbeeld van een tevreden opdrachtgever:

"Een overheidsdienst vroeg aan ons om ontheffing aan te vragen voor het verwijderen van een vliegroute van vleermuizen. Dit was een eis die volgde uit een vleermuisonderzoek. In overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag is tot een werkwijze gekomen waarbij een deel van de bomen behouden kon blijven en de vleermuizen geen schade zouden ondervinden. Het aanvragen van ontheffing was niet meer nodig waardoor vertraging en hoge kosten werden bespaard."

 

Kwaliteitsborging in de praktijk

De precieze kwaliteitseisen van een dienst verschillen per opdracht. Omdat we meerdere standaarddiensten leveren, hebben we voor deze diensten specifieke kwaliteitseisen opgesteld. Enkele voorbeelden van deze standaarddiensten, zijn ecologische quickscans en nader soortgericht onderzoek. Voor overige diensten hebben we algemene kwaliteitseisen. Voor nieuwe of bijzondere diensten zullen we de kwaliteit vooraf afstemmen met de aanvrager. Ter verduidelijking: Habitus is een dienstverlenend bedrijf. Daarom spreken we niet over producten, maar over diensten. Onze diensten kunnen wel leiden tot producten, bijvoorbeeld tot een rapport.

 

Algemene kwaliteitseisen

Wij hebben de volgende algemene kwaliteitseisen geformuleerd:

Kwaliteitseisen aan de geleverde dienst:

  • De dienst geeft voldoende invulling aan de klantverwachting. Oftewel de klant is tevreden met de geleverde dienst. Dit betekent minimaal een beoordeling van het project met een 8 in de evaluatie.
  • De dienst is in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Wij geven geen adviezen die strijdig zijn met wetgeving of bindend beleid.
  • De dienst is inhoudelijk (ecologisch/landschappelijk) correct. Wij baseren onze adviezen zo mogelijk op correcte (bewezen) informatie of expert judgement.

 

Kwaliteitseisen aan communicatie en rapporten:

  • Contactpersonen zijn zo goed mogelijk bereikbaar en reageren snel en adequaat op vragen en opmerkingen. Ingesproken voicemails worden binnen 24 uur teruggebeld en mails worden uiterlijk binnen 3 dagen beantwoord.
  • Rapporten zijn bondig en begrijpbaar. Rapporten bevatten geen overbodige, dubbele of tegenstrijdige informatie. Zo kan de gewenste informatie snel worden gevonden en wordt de tijd efficiënt besteed. De conclusie(s) en adviezen worden duidelijk gepresenteerd.
  • We hanteren een professionele lay-out. Waar nodig wordt gebruikgemaakt van tabellen en afbeeldingen.
  • Spelling en grammatica is vrijwel foutloos.

 

Dienstexperts

Er zijn diverse manieren waarop wij de kwaliteit van onze diensten bewaken en verbeteren. Zo nemen wij alleen werk aan als we zeker weten dat we de gewenste kwaliteit kunnen leveren. Uw contactpersoon voor een project heeft bovendien altijd brede kennis en ervaring met de betreffende dienst en de context waarin deze wordt uitgevoerd. Dit doen we door te werken met dienstexperts. Een dienstexpert specialiseert zich binnen de organisatie op enkele onderdelen van het vakgebied, zoals vleermuisonderzoek of ecologische quickscans. Hierdoor ontstaat gedegen ervaring op dit gebied. We investeren daarnaast actief in het actualiseren en verhogen van het kennisniveau van onze medewerkers. Dit bereiken wij door scholing en door gesprekken met vakgenoten.

 

Uw inbreng is essentieel voor verbetering van onze dienstverlening

Onze aanpak is klantgericht. Uw feedback is dan ook essentieel voor het gericht verbeteren van onze dienstverlening. Wij willen graag weten of we daadwerkelijk aan uw verwachtingen voldoen. Daarom nodigen wij onze opdrachtgevers van harte uit om ons evaluatieformulier in te vullen. Zo kunnen wij u nog beter van dienst zijn.