Prijzen

Hieronder kunt u onze actuele prijzen vinden voor dit jaar. Onze prijzen zijn marktconform. Wij leveren kwaliteitsdiensten en zijn geen prijsvechters. Voor sommige diensten zijn speciale vaardigheden of kennis vereist, zoals voor specialistisch soortonderzoek of de ondersteuning van vrijwilligers. Deze diensten kennen daarom een hoger uurtarief. Ook voor avond- of nachtwerk wordt een hoger tarief gerekend.

 

Standaard uurtarieven

Overdag (06:00 uur t/m 18:00 uur) € 70,- per uur
Nacht (18:00 uur t/m 06:00 uur) € 105,- per uur
Ecologisch projectmanagement € 80,- per uur

Standaard uurtarieven ecologisch onderzoek

Vogelinventarisatie of broedvogelinspectie € 70,- per uur
Soortgericht onderzoek waterfauna in oeverzone met schepnet (bijv. bittervoorn, kleine modderkruiper of platte schijfhoren)  € 70,- per uur
Specialistisch soortonderzoek (bijv. mieren, zweefvliegen, bijen of slakken) Vanaf € 85,- per uur
Vleermuisonderzoek € 105,- per uur
Werkzaamheden gerelateerd aan Natura 2000 (Aeriuscalculaties e.d.) € 85,- per uur

Standaarddiensten ecologie 

Ecologische quickscan (ook wel natuurtoets of quickscan flora en fauna genoemd) Vanaf € 650. Bereken nu de exacte prijs via de prijscalculator
Voortoets Wet natuurbescherming Vanaf € 1000,-
Ecologisch werkprotocol Vanaf € 650,-
Aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming verzorgen Vanaf € 2.250,-
Muizenonderzoek met inloopvallen (bijv. noordse woelmuis of waterspitsmuis)  Vanaf € 1.970,- Deze dienst vraagt een gestandaardiseerde inspanningsverplichting vanuit het protocol 17.001 (Inventarisatie muizen met inloopvallen)

Standaarddiensten landschap

Landschappelijk inpassingsplan Vanaf € 780,- 
Landschappelijk advies (beoordeling ontwikkeling)  Vanaf € 650,-
Ondersteuning/begeleiding groen vrijwilligerswerk € 85,- per gewerkt uur
Werkdag in de natuur (inclusief afstemming locatie, gereedschapshuur en begeleiding) Vanaf € 1.800,- 

Educatie

Cursus op maat (alle onderwerpen gerelateerd aan natuur, landschap en/of vrijwilligerswerk) Vanaf € 1.200,- zie hier voor meer informatie.
Excursie op maat (alle onderwerpen gerelateerd aan natuur of landschap mogelijk) Vanaf € 780,-

Overig

Afspraak offerteverzoek Gratis
Ecoloog in huis € 80,- per gewerkt uur. Vanaf 500 uur per jaar kan korting worden geboden op het uurtarief.1 Wij berekenen reistijd en reiskosten. De reistijd wordt doorberekend tegen het standaarduurtarief en wordt ingeschat via Google Maps. De vaste reiskostenvergoeding bedraagt 0,26 cent/kilometer.

2 Voor incidentele (kleine) klussen wordt minimaal 4 uur in rekening gebracht. Bij herhalingsopdrachten of grotere opdrachten wordt standaard per kwartier gefactureerd.