Muizenonderzoek

Beschermde muissoorten. Ook daar zet Habitus zich voor in! In het bijzonder onze collega Diede.

 

Langs de oevers van de Langeraarse plassen deed Diede onderzoek naar de waterspitsmuis. Deze soort leeft graag bij beken, rivieren, sloten, plassen en daar waar grondwater opwelt. 

 

Om vast te stellen of een muissoort voorkomt in het projectgebied, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde inloopvallen.

  • In de eerste week worden de...

Nachtvlinderen

Habitus en Port of Amsterdam (beheerder en ontwikkelaar van het havengebied) – een mooie relatie!

 

Wij voeren al geruime tijd ecologisch werk uit in het havengebied, in opdracht van het havenbedrijf. Van quickscans tot nadere onderzoeken (overdag én 's nachts), van ecologische begeleiding tot monitoring tot het in kaart brengen van de biodiversiteit. Het havengebied is ecologisch gezien een verrassend en interessant gebied en onze contactpersonen van het...

Orchidee├źn in de berm langs de Rijksweg in West-Brabant

Dankzij de goede samenwerking tussen Mourik en Habitus wordt bij deze berm een maaironde overgeslagen, zodat bijvoorbeeld de mooie bosorchis de tijd heeft om uit te bloeien en zaad te zetten. Ecologisch bermbeheer is een mooie manier voor het verhogen van de biodiversiteit. Mourik voert het dagelijks onderhoud uit van onder andere het groen langs een aantal grote Rijkswegen. Zij maaien in opdracht van Rijkswaterstaat de bermen op een ecologische wijze,...

Betere beoordeling van beschermde planten in quickscans

 

Stappen zetten naar een betere beoordeling van beschermde planten in quickscans!

In Nederland zijn 75 plantensoorten beschermd volgens de Wet Natuurbescherming (Wnb) en 3 plantensoorten onder de Europese Habitatrichtlijn (HR) die binnen Nederland voorkomen. Dit zijn soorten die bedreigd tot ernstig bedreigd zijn. De groeiplaatsen zijn divers. Sommige beschermde soorten komen voor in natuurgebieden zoals de groene nachtorchis op hellingbossen. Of...

Wij gaan verhuizen

Sinds onze eerste kantoorruimte in april 2018 zijn we gegroeid van een team van vijf collega's naar momenteel veertien collega's. Hoewel we nog steeds grotendeels vanuit huis werken, vinden sommige collega's het fijn om regelmatig op kantoor te werken. Momenteel hebben we slechts zes werkplekken beschikbaar, dus werd het tijd voor wat extra vierkante meters. Gelukkig is er een grote flexibiliteit aan ruimtes in de omgeving van ons kantoor. In het kantoorgebouw...