Nieuwe natuur in de Driemanspolder

 

Tussen Zoetermeer en Den Haag Leidschenveen ligt een prachtig, water- en vogelrijk natuurgebied dat volop in ontwikkeling is, namelijk de Nieuwe Driemanspolder (N3MP). De Vermeulen Groep beheert dit natuur- en recreatiegebied. Samen met Habitus is vorig jaar een visie en beheerplan voor het gebied opgesteld. Het gebied moet in de toekomst dienen als belangrijke stapsteen voor moerasvogels in de...

Onverwachte plekken voor overwinterende vleermuizen?!

 

We kennen allemaal wel de spouwmuren, dakpannen en boomholtes als het gaat om verblijfplaatsen van vleermuizen. Vaak zijn ook zomer- en met name paarverblijfplaatsen goed vindbaar met een batdetector. Maar hoe vaak sta je nu echt oog in oog met een overwinterende vleermuis? Dat zijn toch wel spaarzame momenten vaak, zelfs voor ons als ecologen.

Onze ecologen Benjamin en Pieter waren daarom blij verrast met de vondst van maar liefst tien (!) overwinterende...

Leegvissen duikers en vijvers

Habitus doet al meerdere jaren aan het leegvissen van duikers en vijvers in het kader van de zorgplicht. Bij het vervangen van een duiker onder een weg of het dempen van een sloot of vijver is het vaak het geval dat er vissen aanwezig zijn in de watergangen. Anders dan bij vogels of zoogdieren kunnen vissen niet uit zichzelf ontsnappen uit een watergedeelte dat afgedamd is.

 

Het afvissen van deze waterelementen gaat meestal anders dan gepland. En vaker nog zit er...

Muizenonderzoek

Beschermde muissoorten. Ook daar zet Habitus zich voor in! In het bijzonder onze collega Diede.

 

Langs de oevers van de Langeraarse plassen deed Diede onderzoek naar de waterspitsmuis. Deze soort leeft graag bij beken, rivieren, sloten, plassen en daar waar grondwater opwelt. 

 

Om vast te stellen of een muissoort voorkomt in het projectgebied, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde inloopvallen.

  • In de eerste week worden de...

Nachtvlinderen

Habitus en Port of Amsterdam (beheerder en ontwikkelaar van het havengebied) – een mooie relatie!

 

Wij voeren al geruime tijd ecologisch werk uit in het havengebied, in opdracht van het havenbedrijf. Van quickscans tot nadere onderzoeken (overdag én 's nachts), van ecologische begeleiding tot monitoring tot het in kaart brengen van de biodiversiteit. Het havengebied is ecologisch gezien een verrassend en interessant gebied en onze contactpersonen van het...