Leegvissen duikers en vijvers

Habitus doet al meerdere jaren aan het leegvissen van duikers en vijvers in het kader van de zorgplicht. Bij het vervangen van een duiker onder een weg of het dempen van een sloot of vijver is het vaak het geval dat er vissen aanwezig zijn in de watergangen. Anders dan bij vogels of zoogdieren kunnen vissen niet uit zichzelf ontsnappen uit een watergedeelte dat afgedamd is.

 

Het afvissen van deze waterelementen gaat meestal anders dan gepland. En vaker nog zit er...

Muizenonderzoek

Beschermde muissoorten. Ook daar zet Habitus zich voor in! In het bijzonder onze collega Diede.

 

Langs de oevers van de Langeraarse plassen deed Diede onderzoek naar de waterspitsmuis. Deze soort leeft graag bij beken, rivieren, sloten, plassen en daar waar grondwater opwelt. 

 

Om vast te stellen of een muissoort voorkomt in het projectgebied, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde inloopvallen.

  • In de eerste week worden de...

Nachtvlinderen

Habitus en Port of Amsterdam (beheerder en ontwikkelaar van het havengebied) – een mooie relatie!

 

Wij voeren al geruime tijd ecologisch werk uit in het havengebied, in opdracht van het havenbedrijf. Van quickscans tot nadere onderzoeken (overdag én 's nachts), van ecologische begeleiding tot monitoring tot het in kaart brengen van de biodiversiteit. Het havengebied is ecologisch gezien een verrassend en interessant gebied en onze contactpersonen van het...

Orchidee├źn in de berm langs de Rijksweg in West-Brabant

Dankzij de goede samenwerking tussen Mourik en Habitus wordt bij deze berm een maaironde overgeslagen, zodat bijvoorbeeld de mooie bosorchis de tijd heeft om uit te bloeien en zaad te zetten. Ecologisch bermbeheer is een mooie manier voor het verhogen van de biodiversiteit. Mourik voert het dagelijks onderhoud uit van onder andere het groen langs een aantal grote Rijkswegen. Zij maaien in opdracht van Rijkswaterstaat de bermen op een ecologische wijze,...

Betere beoordeling van beschermde planten in quickscans

 

Stappen zetten naar een betere beoordeling van beschermde planten in quickscans!

In Nederland zijn 75 plantensoorten beschermd volgens de Wet Natuurbescherming (Wnb) en 3 plantensoorten onder de Europese Habitatrichtlijn (HR) die binnen Nederland voorkomen. Dit zijn soorten die bedreigd tot ernstig bedreigd zijn. De groeiplaatsen zijn divers. Sommige beschermde soorten komen voor in natuurgebieden zoals de groene nachtorchis op hellingbossen. Of...