Quickscan vervanging populieren Den Haag

Voor de gemeente Den Haag hebben we circa tweeduizend populieren onderzocht op de aanwezigheid van ecologische risico's, zoals bomen met holtes voor vleermuizen of eekhoorns.

  • gemeente Den Haag
  • 2018
  • 2018

Over dit project

De gemeente Den Haag heeft Habitus gevraag om advies te geven over het kappen van populieren. In Den Haag staan zo’n 6.000 populieren langs straten en lanen. Deze bomen zijn veelal in de jaren ’60 en de jaren ’70 geplant. Populieren groeien snel, en geven steden daarmee snel een groene uitstraling. Populieren hebben echter een korte levenscyclus van circa 60 tot 80 jaar. In hun laatste levensfase vormen de bomen een gevaar voor de leefomgeving. De bomen gaan in gezondheid achteruit: ze worden kwetsbaar en takken breken af. Dit brengt verschillende veiligheidsrisico’s met zich mee. Zo is materieel letsel en lichamelijk letsel als gevolg van takbreuk meerdere malen voorgekomen. De Gemeente Den Haag heeft de wettelijke zorgplicht om gevaar te voorkomen, en wil dit probleem graag oplossen. Dit wil de gemeente bereiken door zo’n 2.000 ‘risicobomen’ te kappen en te vervangen door andere bomen. Gemeente Den Haag heeft onze hulp hierbij ingeschakeld.

 

Onderzoek: quickscan

Voor iedere risicoboom moet een kapvergunning worden aangevraagd. Daarom hebben wij de circa 2.000 bomen onderzocht op de aanwezigheid van ecologische risico’s, zoals holtes die door vleermuizen als verblijfplaats gebruikt kunnen worden. Er mag namelijk geen boom worden gekapt als er de mogelijkheid bestaat tot een overtreding van de geldende natuurwet- en regelgeving. Daarom onderzoeken we of er beschermde soorten in het projectgebied aanwezig zijn.

 

De uitslag

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er voor een deel van de populieren vervolgonderzoek benodigd was, omdat er mogelijk beschermde diersoorten aanwezig waren. Enkele van deze soorten zijn vleermuizen, eekhoorns, haviken en boommarters.

 

Vervolgstappen

Aan de hand van de uitslag van dit onderzoek, hebben wij aan de gemeente Den Haag diverse vervolgstappen aangeraden, waaronder het laten uitvoeren van een vleermuisonderzoek en het plaatsen van cameravallen voor de boommarter en de eekhoorn.

 

Toelichting foto: takbreuk populier

Meer informatie?

Nick Kroese

Nick Kroese

adviseur ecologie