Biodiversiteit aan de Aziƫhavenweg - Port of Amsterdam

Port of Amsterdam is voornemens om een fietspad aan te leggen aan de Aziëhavenweg in Amsterdam. Daarnaast is ProRail voornemens om het spoor langs de Aziëhavenweg te verbreden. Onze ecoloog Amber Heitman heeft voor dit projectgebied een biodiversiteitsplan opgesteld.

  • Port of Amsterdam
  • Amsterdam
  • 2019

Over dit project

Langs de Aziëhavenweg is een brede groenstrook aanwezig met gras, kruiden, bosschages en een brede sloot. Het aanleggen van een fietspad en het verbreden van de spoorbaan, gaan ten koste van de aanwezige biodiversiteit in dit projectgebied. Port of Amsterdam wil dit voorkomen en heeft Habitus gevraagd om een biodiversiteitsplan op te stellen. In een biodiversiteitsplan staat aangegeven wat de huidige staat van de biodiversiteit is, en welke maatregelen er genomen kunnen worden die ervoor zorgen dat de ontwikkeling niet ten koste gaat van de biodiversiteit.

 

Veldonderzoek

Tijdens het veldonderzoek hebben we de huidige biodiversiteit in het projectgebied in kaart gebracht. We hebben onderzocht wat de huidige ecologische waarden zijn. Dit hebben we gedaan door de biotopen in kaart te brengen en de aanwezige flora- en fauna te inventariseren.

 

Meetlat Biodiversiteit in de Praktijk®

Om de biodiversiteit meetbaar te maken, hebben we naast eigen veldonderzoek, de Meetlat Biodiversiteit in de Praktijk® van IPC Groen gebruikt. Met deze meetlat biodiversiteit hebben wij de flora en fauna geïnventariseerd. Deze meetlat is een objectieve en herhaalbare manier van onderzoeken.

 

Behouden en verbeteren van de biodiversiteit

Na het uitvoeren van veldonderzoek en het gebruiken van de meetlat biodiversiteit, hebben we een rapport opgesteld waarin de resultaten van de huidige biodiversiteit staan gepresenteerd. Aan de hand van deze resultaten, hebben wij Port of Amsterdam geadviseerd over de compenserende maatregelen die getroffen kunnen worden, zodat de biodiversiteit gelijk blijft of zelfs verhoogt ten opzichte van de staat vóór de uitvoering.

 

Herhalen van de meting

Na de eerste meting kunnen we deze meting met de Meetlat Biodiversiteit in de Praktijk® op exact dezelfde manier herhalen. Op deze manier kunnen we in kaart brengen in hoeverre de maatregelen een positief effect hebben gehad op de biodiversiteit.

 

Toelichting foto’s: onderzoek naar waterfauna met een RAVON-schepnet, logo Meetlat Biodiversiteit in de Praktijk®

ravon schepnet meetlat biodiversiteit

Meer informatie?

Amber Heitman

Amber Heitman

adviseur ecologie