Ecologisch werkprotocol Brabant-West

Voor Mourik Infra BV hebben we een ecologisch werkprotocol opgesteld voor het uitvoeren van (groen)beheerwerkzaamheden in Brabant-West.

  • Mourik Infra BV
  • Brabant-West
  • 2018

Over dit project

Voor Mourik Infra BV is Habitus de begeleidende ecoloog bij projecten in Brabant-West en Zuid-Holland-Zuid. Mourik is verantwoordelijk voor al het reguliere onderhoud aan rijkswegen, waaronder het groenbeheer aan bermen en bomen. Bij deze onderhoudsprojecten is Habitus de ecologische adviseur: wij kijken mee en adviseren waar nodig. We adviseren Mourik onder andere op de gebieden van beschermde soorten, bestrijding van exoten, behouden van biodiversiteit en aanleg van faunapassages.

 

Ecologisch werkprotocol

Voor het grootschalig wegwerken van achterstallige snoei van bomen die vanuit veiligheidsredenen gekapt en gesnoeid moesten worden, hebben wij onderzoek gedaan naar de aanwezige natuurwaarden, waaronder de beschermde soorten. Aan de hand van dit onderzoek hebben we voor Mourik een ecologisch werkprotocol opgesteld voor het uitvoeren van (groen)beheerwerkzaamheden in Brabant-West. Dit protocol is gebaseerd op de aanwezige beschermde soorten. In het protocol staan de voorwaarden, de maatregelen en de eventuele aangepaste werkwijzen beschreven. Dit jaar gaan we er vleermuisonderzoek uitvoeren en worden er vleermuiskasten opgehangen.

 

Roekennesten in te kappen bomengroep

Een bomengroep die op omvallen stond, moest worden gekapt. Uit ons onderzoek bleek dat zich roekennesten in de bomengroep gevonden. Met behulp van een kraan hebben we de roekennesten in z’n geheel verplaatst naar een bomengroep in de nabije omgeving. Het doel hiervan was om de kolonie te laten verplaatsen, en met succes. De hele kolonie is inmiddels verplaatst naar de nieuwe bomengroep en bestaat uit zo’n 30 tot 35 nesten.

 

Toelichting foto: roekennest verplaatsen 

Roekkennest 

Meer informatie?

Benjamin Brandt

Benjamin Brandt

adviseur ecologie