Ecologisch werkprotocol Brabant-West

Voor Mourik Infra BV hebben we een ecologisch werkprotocol opgesteld voor het uitvoeren van (groen)beheerwerkzaamheden in Brabant-West.

  • Mourik Infra BV
  • Brabant-West
  • 2018

Over dit project

Voor Mourik Infra BV hebben we een ecologisch werkprotocol opgesteld voor het prestatiecontract ‘Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Zuid Nederland, district West'. Binnen dit contract dienden diverse (groen)beheerwerkzaamheden uitgevoerd te worden. Dit ecologisch werk protocol beschrijft voorwaarden, maatregelen en eventueel een aangepaste werkwijze op basis van de aanwezige beschermde soorten.

Meer informatie?

Benjamin Brandt

Benjamin Brandt

adviseur ecologie

  • 06-47163522