Landschappelijk advies Wijngaarden

In samenwerking met onze opdrachtgever hebben wij een landschappelijk advies opgesteld voor een nieuwe bedrijfslocatie met woning.
  • dNArchitectuur
  • Wijngaarden
  • 2016

Over dit project

In samenwerking met onze opdrachtgever hebben wij een landschappelijk advies opgesteld voor een nieuwe bedrijfslocatie met woning. Wij hebben het nieuwe ontwerp landschappelijk ingepast op een wijze die recht doet aan het aanwezige landschap. Het landschappelijk adviesrapport beschrijft onder andere de hieronder genoemde doelen:

• zichtlijnen versterken

• mogelijke locaties voor boscompensatie aanwijzen

• ontwikkelingen dienen een positief effect op vogels te hebben

• huidige tekortkomingen/negatieve aspecten op de landschapskwaliteit dienen verwoord te worden

• opstellen van een landschappelijk vlekkenplan

• passende landschappelijke oplossing aangeven voor watercompensatie.

Ook is in het rapport een advies gegeven over hoe invulling gegeven kan worden aan verplichtingen ten aanzien van natuurwetgeving. 

Meer informatie?

Nick Kroese

Nick Kroese

adviseur ecologie & landschap

  • 06-47183621