Ontwikkeling Kromslootpark & Zilverstrand Almere

Staatsbosbeheer is voornemens om het Kromslootpark en het Zilverstrand in Almere aantrekkelijker te maken voor mens en dier. Bureau RIET bereid de plannen voor en heeft Habitus gevraagd om op ecologisch vlak te adviseren. 

  • Bureau RIET
  • Almere
  • 2017

Over dit project

Staatsbosbeheer is voornemens om het Kromslootpark en het Zilverstrand in Almere aantrekkelijker te maken voor mens en dier. Hiervoor is een grondruil overeengekomen met de gemeente Almere. Bureau RIET bereid de plannen voor, zodat de uitvoering vlot kan verlopen. Bureau RIET heeft Habitus gevraagd om op ecologisch vlak te adviseren. Wij zijn het project gestart met een ecologische quickscan, waarin we de ecologische risico’s van het project in kaart hebben gebracht. Ook bij natuurontwikkeling kunnen namelijk beschermde soorten geschaad worden. Nadat de risico’s in kaart zijn gebracht, zijn we gestart met het nader onderzoek om te bepalen of er daadwerkelijk overtreding van de Wet natuurbescherming plaats zal vinden.

Meer informatie?

Nick Kroese

Nick Kroese

adviseur ecologie & landschap

  • 06-47183621