Ontwikkeling Kromslootpark & Zilverstrand Almere

Staatsbosbeheer is voornemens om het Kromslootpark en het Zilverstrand in Almere aantrekkelijker te maken voor mens en dier. Bureau RIET bereid de plannen voor en heeft Habitus gevraagd om op ecologisch vlak te adviseren. 

  • Bureau RIET
  • Almere
  • 2017

Over dit project

Het Almeerderstrand was aanvankelijk van Staatsbosbeheer en het Kromslootpark was aanvankelijk van de gemeente Almere. Staatsbosbeheer en de gemeente Almere zijn overeengekomen om deze grondgebieden met elkaar te ruilen. Staatsbosbeheer beheert nu het Kromslootpark en wil het park extra natuurlijk maken. Bureau RIET heeft de plannen voor dit project voorbereid en heeft ons gevraagd om hierbij op ecologisch vlak te adviseren.

 

Het doel van het project

Aangrenzend aan het Kromslootpark ligt het Zilverstrand. Het doel is om deze gebieden aantrekkelijker te maken voor zowel mens als dier. Staatsbosbeheer wil dit onder andere realiseren door een groot deel van het Kromslootpark natter te maken en door bruggen en fietspaden aan te leggen.

 

Natuurontwikkeling

Ook bij natuurontwikkeling kunnen er beschermde soorten geschaad worden. Dit dient voorkomen te worden. Daarom heeft Habitus aan de start van dit project een ecologische quickscan uitgevoerd. In deze quickscan hebben we de ecologische risico’s van het project in kaart gebracht.

 

Onderzoek

Nadat de risico’s in kaart zijn gebracht, zijn we gestart met het nader onderzoek om te bepalen of er overtreding van de Wet natuurbescherming plaats zal vinden. Uit dit onderzoek bleek dat er verschillende beschermde soorten in het projectgebied aanwezig zijn, zoals de buizerd en de gevlekte witsnuitlibel. Op 33 locaties in het park zijn 52 individuen van de witsnuitlibel aangetroffen. Dit is een beschermde soort. Aan de hand van deze bevindingen heeft Habitus adviezen gegeven hoe hiermee omgegaan kan worden. Zo dient voor de witsnuitlibel ontheffing te worden aangevraagd.

 

Toelichting afbeelding: Projectgebied Almeerderstrand (ten noorden van de A6) en Zilverstrand (ten zuiden van de A6). Bron: Google maps

Almeerderstrand Zilverstrand Google Maps

Meer informatie?

Nick Kroese

Nick Kroese

adviseur ecologie