Uitwerking ecologische parameters plantensoorten

De opdrachtgever vroeg om voor verschillende plantensoorten diverse ecologische parameters weer te geven, zoals de voedselrijkdom pH, maaigevoeligheid en de C/N-ratio.

  • Bui-tegewoon Groenprojecten
  • Zuid-Holland
  • 2015

Over dit project

De opdrachtgever vroeg om voor verschillende plantensoorten diverse ecologische parameters weer te geven, zoals de voedselrijkdom pH, maaigevoeligheid en de C/N-ratio.Hiervoor is gebruik gemaakt van SynBioSys.

Meer informatie?

Nick Kroese

Nick Kroese

adviseur ecologie & landschap

  • 06-47183621