Verbetering biodiversiteit Krimpenerwaard

Habitus en Bureau Schildwacht werken samen voor de gemeente Krimpenerwaard om de biodiversiteit te verhogen in de openbare ruimte van de gemeente.

  • Gemeente Krimpenerwaard
  • Krimpenerwaard
  • 2018

Over dit project

De gemeente Krimpenerwaard heeft het voornemen om de biodiversiteit op de gemeentelijke gronden te vergroten, en heeft Habitus gevraagd om de kansen voor de biodiversiteit te inventariseren. Dit hebben wij gedaan in samenwerking met Bureau Schildwacht. Marcel van Bureau Schildwacht woont in de Krimpenerwaard. Hij kent de omgeving goed en hij weet wat er leeft en speelt.

 

Inventarisatie van het veld

Allereerst hebben we een veldonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek hebben we alle kernen van de gemeente bezocht om de kansen voor het vergroten van de biodiversiteit in kaart te brengen. Aan de hand van onze bevindingen hebben wij onze visie op de mogelijke maatregelen opgesteld. We hebben geadviseerd om een aantal doelen te stellen, om deze op een later moment te kunnen toetsen. Ook hebben we een aantal quickwins benoemd. Dit zijn kansen die de gemeente relatief makkelijk kan realiseren. Quickwins vragen in de meeste gevallen wel tijd, maar zijn kostenneutraal. Enkele quickwins die wij hebben aanbevolen aan de gemeente Krimpenerwaard, zijn om in bepaalde kernen minder te maaien, dood hout te laten liggen en om takkenrillen aan te leggen.

 

Resultaten van maatregelen en kansen

Alle maatregelen en kansen die de gemeente kan toepassen voor het vergroten van de biodiversiteit op de gemeentelijke gronden, staan weergegeven op een kaart en hebben we toegelicht. De gemeente kan zelf kiezen aan welke doelen zij gaat werken. Aan het einde van het project wordt de biodiversiteit opnieuw door ons geïnventariseerd, om zo de resultaten en de behaalde winst zichtbaar te maken.

 

Toelichting foto's: takkenril en stamvoet                                                                                    

  

 

Meer informatie?

Nick Kroese

Nick Kroese

adviseur ecologie