Verhogen van de biodiversiteit in de wijk Oosterheem in Zoetermeer

Voor een biodiversiteitsproject in de gemeente Zoetermeer werkt onze ecoloog Benjamin Brandt in samenwerking met aannemer Vermeulen Groep aan het in stand houden en waar mogelijk verhogen van de biodiversiteit in de wijk Oosterheem in Zoetermeer.

  • Gemeente Zoetermeer
  • Zoetermeer
  • 2019

Over dit project

Samenwerking met Vermeulen Groep

In dit project werken we gedurende vier jaar samen met de Vermeulen Groep aan het groenonderhoud van de wijk Oosterheem in Zoetermeer. Het onderhoud moet aan verschillende eisen voldoen. Zo moet de biodiversiteit minimaal gelijk blijven en bij voorkeur worden verbeterd. Wim de Man, projectleider groenvoorzieningen van Vermeulen Groep, heeft Habitus gevraagd om hierbij te assisteren.

 

Nulmeting biodiversiteit

Al zijn de bermen goed onderhouden, en staan ze vol orchideeën, toch is er een achteruitgang van het aantal soorten bloeiende kruiden en de dichtheid hiervan. Om de huidige biodiversiteit in kaart te brengen, voeren we bij de start van het werk een nulmeting biodiversiteit uit. Door middel van veldonderzoek stellen we vast welke flora en fauna aanwezig is in de wijk Oosterheem.

 

Biodiversiteitverhogende maatregelen

Aan de hand van de nulmeting maken we een plan waarin een aantal biodiversiteitverhogende maatregelen staan. Een voorbeeld hiervan is het ophangen van koolmees- en pimpelmeeskastjes. Door extra nestvoorzieningen in de bomen aan te brengen, zorgen we voor een natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Koolmezen en pimpelmezen eten deze rupsen graag. Een andere maatregel is het zorgen voor de juiste hoeveelheid voedingsstoffen in de bodem. Door meer mest of kalk toe te voegen zal de vegetatie bloemrijker worden, welke door jarenlang succesvol verschralingsbeheer mogelijk te arm is geworden. Een derde maatregel is het planten van diverse kruiden en bloemen.

 

Experimenteren en meten

Na het maken van een prioritering van de maatregelen, starten we met experimenteren. We passen een selectie van maatregelen toe, zodat we deze goed kunnen monitoren. Daarna gaan we de behaalde resultaten meten, en passen we onze maatregelen waar nodig aan. Door middel van deze methode werken we gaandeweg naar een grotere variantie in de wijk Oosterheem in Zoetermeer.

 

Toelichting foto: gefaseerd maaibeheer van de oevers. Om en om worden oeverdelen beheerd.

 

 

Meer informatie?

Benjamin Brandt

Benjamin Brandt

adviseur ecologie