Leegvissen duikers en vijvers

Habitus doet al meerdere jaren aan het leegvissen van duikers en vijvers in het kader van de zorgplicht. Bij het vervangen van een duiker onder een weg of het dempen van een sloot of vijver is het vaak het geval dat er vissen aanwezig zijn in de watergangen. Anders dan bij vogels of zoogdieren kunnen vissen niet uit zichzelf ontsnappen uit een watergedeelte dat afgedamd is.

 

Het afvissen van deze waterelementen gaat meestal anders dan gepland. En vaker nog zit er meer vis dan van tevoren verwacht was. Zo bleek bij het leegvissen van een vijver naast een tuincentrum ergens in het zuiden van het land meer leven aanwezig te zijn dan enkel twee roodwangschildpadden, zoals de opdrachtgever doorgegeven had. Nadat het waterpeil een meter lager gepompt werd, bleek de vijver meer dan duizend vissen te bevatten. Naast de vele blankvoorns, baarzen, brasems en riviergrondels werden ook twee flinke graskarpers, twee koikarpers en zelfs een grootkopkarper van bijna een meter aangetroffen!

 

Tijdens een ander in het Groene Hart werd een duiker van zo’n twintig meter lang onder een autoweg drooggelegd. Toen wij aankwamen bij de duiker stond er nog z’n dertig centimeter water in het begin van de duiker aan beide kanten van de weg. Hier bleken op twee modderkruipers na geen vissen aanwezig te zijn. De duiker liep naar beneden onder de weg door, waardoor het water (met de vissen) onder de weg verzameld was. Gelukkig was er een grote put aanwezig die aansloot op de duiker, waardoor we de vissen er toch uit konden halen. In totaal haalden we zo honderden blankvoorns, rietvoorns, baarzen, brasems, zeelten en snoekjes tot soms wel dertig centimeter uit de put. Ook hier geldt: veel meer vis aanwezig dan alvorens werd verwacht.