Onverwachte plekken voor overwinterende vleermuizen?!

 

We kennen allemaal wel de spouwmuren, dakpannen en boomholtes als het gaat om verblijfplaatsen van vleermuizen. Vaak zijn ook zomer- en met name paarverblijfplaatsen goed vindbaar met een batdetector. Maar hoe vaak sta je nu echt oog in oog met een overwinterende vleermuis? Dat zijn toch wel spaarzame momenten vaak, zelfs voor ons als ecologen.

Onze ecologen Benjamin en Pieter waren daarom blij verrast met de vondst van maar liefst tien (!) overwinterende dwergvleermuizen in een viaduct in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Waarvan één ruige dwergvleermuis. Later in diezelfde week werden onder hetzelfde viaduct twaalf dwergvleermuizen geteld. Dit geeft aan dat het aantal overwinterende dieren toe kan nemen totdat de kou verder invalt. Kunstwerken, zoals viaducten kunnen dus belangrijk zijn voor overwinterende vleermuizen, dat is gebleken uit dit veldbezoek.

Uiteraard is niet ieder viaduct geschikt. In dit geval ging het om een viaduct met een watergang in plaats van een weg. Aan de noordoostzijde van het viaduct zijn bomenrijen aanwezig die in verbinding staan met foerageergebieden. Tussen de betonnen platen zijn smalle spleetvormige ruimtes aanwezig.

Dit onderzoek vond plaats voor het project A4 Burgerveen – N14 waar een aantal maatregelen worden getroffen om de verkeersdoorstroming tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag te verbeteren. Wij delen dit bericht om te laten zien dat viaducten belangrijke verblijfplaatsen kunnen herbergen. Wellicht draagt dit bij aan meer soortgelijke vondsten. Misschien zijn die ook al bekend? We horen graag jouw ervaringen in de comments.