Nachtvlinderen

Habitus en Port of Amsterdam (beheerder en ontwikkelaar van het havengebied) – een mooie relatie!

 

Wij voeren al geruime tijd ecologisch werk uit in het havengebied, in opdracht van het havenbedrijf. Van quickscans tot nadere onderzoeken (overdag én 's nachts), van ecologische begeleiding tot monitoring tot het in kaart brengen van de biodiversiteit. Het havengebied is ecologisch gezien een verrassend en interessant gebied en onze contactpersonen van het havenbedrijf hebben natuur hoog in het vaandel staan. Ook als de natuurwaarden niet beschermd zijn onder de Wet Natuurbescherming, maar wel het beschermen waard zijn, wordt er moeite gedaan om deze zoveel mogelijk te behouden én te beschermen.

 

De samenwerking met Port of Amsterdam gaat als een trein. Er is wederzijds vertrouwen, begrip, ruimte om te pionieren, er wordt snel gehandeld en de communicatie verloopt vlot.

 

Een goede basis voor een educatieve, ongedwongen en gezellige avond met elkaar, dachten wij. Bij ons was het idee van nachtvlinderen in het havengebied al lang geleden geboren. Naast dat nachtvlinderen erg leuk is om te doen, zegt de hoeveelheid nachtvlinders én de aanwezige soorten veel over een gebied. We besloten dus met elkaar te gaan nachtvlinderen! 

We verzamelden we ons in Amsterdam, middenin een groot, enigszins verruigd perceel met een mooie bomenrij en een poel. We hadden het weer mee: het bleef ruim boven de 20 graden, wat optimaal is voor een avondje nachtvlinderen. Capri pizza zorgde voor een lekkere maaltijd en Habitus voor de benodigde materialen. De invallende schemering deed de rest. Laat de vlinders maar komen!

 

Het was een zeer geslaagde avond, waarop vele mooie nachtvlinders zich lieten zien op het witte laken. De hoeveelheid soorten viel niet tegen. De ene nog mooier dan de ander. Zo blijkt maar weer dat in een gebied waarin veel industriële bebouwing aanwezig is en waarin veel industriële activiteiten plaatsvinden, toch nog mooie natuur te vinden kan zijn en dat hier niet alleen overdag, maar ook 's nachts van te genieten is.

 

Op de foto zie je de Oranje o-vlinder, de Oranje agaatspanner en de Populierenpijlstaart.