Muizenonderzoek

Beschermde muissoorten. Ook daar zet Habitus zich voor in! In het bijzonder onze collega Diede.

 

Langs de oevers van de Langeraarse plassen deed Diede onderzoek naar de waterspitsmuis. Deze soort leeft graag bij beken, rivieren, sloten, plassen en daar waar grondwater opwelt. 

 

Om vast te stellen of een muissoort voorkomt in het projectgebied, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde inloopvallen.

  • In de eerste week worden de vallen neergezet. Op dat moment blijven de vallen open staan zodat de muizen in en uit kunnen lopen. Dit zodat de muizen een kans hebben om aan de vallen te wennen.
  • Na een week worden de vallen opnieuw gevuld en daarna ‘op scherp’ gezet. Als er nu een muis in de val loopt dan zal het klepje automatisch dichtgaan en is de muis gevangen in de val. Het is belangrijk om de vallen tweemaal daags te controleren met een tussenpose van ongeveer 12 uur. Dit zodat als er een muis gevangen is deze maximaal 12 uur in de val blijft zitten.
  • Voor een normaal onderzoek maken we gebruik van zes vangrondes en deze beginnen circa 12 uur na het op scherp zetten van de vallen. De volgende vangronde is vervolgens weer 12 uur daarna, de volgende weer 12 uur daarna etc.
  • Tijdens een vangronde worden alle vallen gecontroleerd op aanwezigheid van muizen. Als er een muis in een val zit dan halen we deze eruit en stoppen deze in een emmer om goed te bekijken en op naam te brengen. Als deze muis vervolgens nog een keer wordt gevangen dan is het duidelijk dat dit een hervangst is door de markering. Het aantal nieuwe vangsten en hervangsten geeft informatie over de populatiegrootte.

Doordat de waterspitsmuis een insectivoor is, zijn er bij dit onderzoek meelwormen gebruikt om de vallen te vullen. Daarnaast zit er stro (zodat de gevangen muizen een warm plekje hebben), wortel en appel (zodat de gevangen muizen voldoende vocht kunnen binnenkrijgen), pindakaas en kattenbrokken (dit geeft beide een sterke geur af waardoor de muizen aangetrokken worden) in. Bij voorkeur wordt het onderzoek uitgevoerd tijdens droog weer. Uiteraard is dit niet altijd mogelijk en mocht er sprake zijn van regen dan is het extra belangrijk dat de val op de juiste manier neergezet wordt zodat deze niet onder kan lopen met water.

 

Op de foto zie je een veldmuis, waargenomen bij de Langeraarse plassen. Naast de veldmuis hebben we in dit gebied ook de bosmuis, huisspitsmuis en de waterspitsmuis aangetroffen. De doelsoort van dit onderzoek is hiermee dus aangetroffen in het projectgebied.