Orchidee├źn in de berm langs de Rijksweg in West-Brabant

Dankzij de goede samenwerking tussen Mourik en Habitus wordt bij deze berm een maaironde overgeslagen, zodat bijvoorbeeld de mooie bosorchis de tijd heeft om uit te bloeien en zaad te zetten. Ecologisch bermbeheer is een mooie manier voor het verhogen van de biodiversiteit. Mourik voert het dagelijks onderhoud uit van onder andere het groen langs een aantal grote Rijkswegen. Zij maaien in opdracht van Rijkswaterstaat de bermen op een ecologische wijze, hierbij wordt ook het maaisel afgevoerd (nadat het maaisel enkele dagen heeft gelegen). Een deel van de bermen wordt gemaaid rond half juni en een ander deel rond half augustus. Deze spreiding is goed voor o.a. fauna, omdat er op deze manier altijd vegetatie over blijft staan. Enerzijds voor nectar anderzijds voor wegkruip- en schuilplekken.

 

Bij een aantal bermen die rond half juni gemaaid worden komen beschermde planten voor en zogenaamde hotspotsoorten. Deze hotspotsoorten bestaan voornamelijk uit planten die onder de voormalige Flora- en faunawet beschermd waren. Zo ook de rietorchis. Getriggerd door een waarneming uit het NDFF (Nationale Databank Flora- en Fauna) is Benjamin (Habitus) een berm gaan inspecteren voordat er gemaaid wordt. We willen voorkomen dat de orchideeën plat worden gemaaid voordat ze uitgebloeid zijn en zaad hebben gezet. Eenmaal aangekomen vindt hij diverse exemplaren van de rietorchis. Ook wordt er een Bosorchis waargenomen, wat een nieuwe soort is voor die locatie. Door de aanwezigheid van deze soorten hebben we uiteindelijk besloten dit deel van de bermen geheel over te slaan tijdens de aanstaande maaironde en wordt het maaien pas half augustus vervolgd (na het uitbloeien en zaadzetting van de orchideeën).