Viroinval

In week 31 verbleven wij in de Virionvallei (Virionval, België) om onze florakennis van kalkgraslanden en faunakennis van zuidelijke soorten te vergroten. Hieronder volgt een korte toelichting.

Flora

In de omgeving van Virionval ligt een strook van kalkhoudende heuvels, waarop een graslandvegetatie voorkomt. De flora (en fauna) is hier aangepast aan een droog, schraal en warm microklimaat wat een grote verscheidenheid aan soorten oplevert. In Nederland kunnen we deze milieu-omstandigheden vinden op de Sint-Pietersberg. Typische plantensoorten voor dit milieu zijn bijvoorbeeld: sikkelgoudscherm, echte gamander, betonie, duifkruid, gevinde kortsteel, beemdkroon, aarddistel en grote centaurie. Op de kalkhellingen staan ook voor België bijzondere soorten zoals kruiptijm, kalkbedstro, wilde dwergmispel en gamanderbrempraap.

Dagvlinders

Naast b(l)oeiende flora is er ook op faunistisch gebied voldoende te beleven. Vanwege de beperkte zonneschijn in combinatie met de tijd van het jaar hebben we het vlinderhoogtepunt niet meegemaakt. Toch hebben we wel soorten als dambordje, kaasjeskruiddikkopje, bosrandparelmoervlidner en bleek blauwtje mogen aanschouwen. In het beekdal van Oignies (Oignies-en-Thierache) vlogen daarnaast ook soorten als bruin blauwtje, braamparelmoervlinder en keizersmantel. De braamparelmoervlinder is een soort die de laatste jaren vanuit het zuiden Belgie is binnengekomen.

Sprinkhanen

De gehele omgeving van Viroinval is erg rijk aan sprinkhanen. Op de eerste plek waar we de auto in een berm parkeerden was het al raak met een koor van greppelsprinkhanen, afgewisseld met zingende negertjes (of zwart wekekrtje, zoals de soort tegenwoordig genoemd wordt). In vrijwel elk kalkgrasland was het zoemertje te horen als het zonnetje even doorbrak. Ook gouden sprinkhanen waren op veel plekken te horen, evenals de bramensprinkhaan. Op plekken met bos of aan de bosrand is op veel plekken de boskrekel te horen. Verder zijn we ratelaar, zuidelijk spitskopje, sikkelsprinkhaan, rosse sprinkhaan, knopsprietje, krasser, wekkertje, grote groene sabelsprinkhaan en lichtgroene sabelsprinkhaan tegengekomen. In het beekdal van Oignies bleek ook nog een kleine populatie moerassprinkhanen voor te komen.

Slakken

Op de helling van de Montagne-aux-Buis kwamen we een typische bewoner van kalkhellingen tegen, namelijk de geruite rondmondhoren. Verder hebben we ook twee huisjes van een echte rotsbewoner gevonden, namelijk de steenbikker. Ook leuk waren de vondsten van huisjes van de donkere torenslak en de opgerolde tandslak.