Voorbereidingen onderzoek kleine marterachtigen

Wij zijn altijd op zoek naar uitbreiding van onze onderzoeksexpertise. Aangezien wij in de afgelopen periode diverse keren zijn benaderd voor onderzoek naar kleine marterachtigen hebben wij besloten om ons uitgebreid te gaan verdiepen in onderzoek naar deze soortgroep.

 

Om nader onderzoek te kunnen gaan uitvoeren naar kleine marterachtigen zijn we begonnen met voorbereidingen treffen voor het veldwerk. Onderzoek naar kleine marterachtigen kan op verschillende manieren...

Kennisweekend Belgische Ardennen

Kennisweekend Belgische Ardennen

Om onze kennis van zeldzame en zuidelijke soorten te vergroten zijn we in het weekend van 8 t/ 10 september 2017 afgereisd naar de omgeving van Nismes in België.

We zijn vrijdagmiddag gestart bij een van de mooiste kalkgraslanden die België rijk is, namelijk Le Fondry des Chiens. Naast de prachtige uitgesleten kalkrotsen, hebben we ook een aantal leuke waarnemingen gedaan, waaronder veldgentiaan, sikkelgoudscherm,...

Nieuwe website online: Groencursus

Het is zo ver! Vanaf heden bieden wij ook cursussen aan via onze nieuwe website: www.groencursus.nl

Met het huidige aanbod richten we ons voornamelijk op de groene vrijwilliger. Maar naar verwachting breidt het het aanbod zich in de toekomst ook uit naar de groenprofessional. Groencursus is namelijk zo opgezet dat ook andere aanbieders hun cursus op de website kunnen...

Viroinval

In week 31 verbleven wij in de Virionvallei (Virionval, België) om onze florakennis van kalkgraslanden en faunakennis van zuidelijke soorten te vergroten. Hieronder volgt een korte toelichting.

Flora

In de omgeving van Virionval ligt een strook van kalkhoudende heuvels, waarop een graslandvegetatie voorkomt. De flora (en fauna) is hier aangepast aan een droog, schraal en warm microklimaat wat een grote verscheidenheid aan soorten...

Onderzoek naar waterspitsmuis in reservaatsgebied Demmerik (Vinkeveen)

Deze week start habitus natuur & landschap met het waterspitsmuizenonderzoek in polderreservaat Demmerik. Omdat in het najaar van 2015 graafwerkzaamheden aan oevers plaats zullen vinden, heeft Programmabureau Utrecht-West ons opdracht gegeven om te onderzoeken of hierbij negatieve effecten op waterspitsmuizen verwacht kunnen worden. Verschillende oeverdelen met verschillende vegetatietypen worden onderzocht, zoals het oeverdeel met kale jonker (Cirsium palustre) hierboven op de foto....